W tym tygodniu mija 189 rocznica konsekracji (poświęcenia) naszego kościoła.

Po tragicznym pożarze w 1822 r. kiedy to spłonął poprzedni a zarazem ostatni, drewniany kościół w Siołkowicach, w kilka lat później zbudowano okazały, murowany gmach nowego kościoła. W niedzielę 7 listopada 1830 r. przy udziale kościelnych hierarchów i duchownych z okolic, przedstawicieli lokalnych władz oraz szerokich mas mieszkańców naszej i sąsiednich parafii, dokonano konsekracji nowej świątyni.

Krótką relację z tego doniosłego wydarzenia z lekkim poślizgiem bo dopiero w styczniu 1831 r. opublikował gliwicki ” Der Oberschlesische Wanderer” (w tamtym czasie na Śląsku wydawano nieliczne wtedy gazety, wyłącznie w języku niemieckim). Jak dotąd jest to najstarsza, znaleziona wzmianka prasowa o naszej miejscowości nie licząc publikacji w pismach i  dziennikach urzędowych (Amts-blattach), które nie zaliczają się do prasy.

Po przeszło stu latach od zbudowania nowego kościoła w 1933 r. podjęto decyzję o jego rozbudowie, po zakończeniu której poświęcono go na nowo. Jak doniosła opolska gazeta ” Nowiny Codzienne ( zdj . 3), 26 listopada 1933 r. kościoł poświęcił za zgodą biskupa siołkowicki proboszcz ks. Teofil Plotnik. Zaś  18 kwietnia 1934 r. konsekracji dokonał kardynał Adolf Bertram.