Od 1992 r. Caritas Diecezji Opolskiej prowadziła najgęstszą na terenie kraju sieć placówek domowej opieki pielęgniarskiej pod nazwą Stacje Opieki Caritas, które - w opinii Konsultanta Regionalnego - nieformalnie pełniły funkcję zespołów opieki paliatywnej. W strukturach Caritas Diecezji Opolskiej działał również hospicyjny zespół opieki domowej w Opolu oraz 9 Poradni Opieki Paliatywnej. Istniała jednak pilna potrzeba utworzenia nowoczesnego stacjonarnego ośrodka opieki paliatywnej dla woj. opolskiego. Podjęcie decyzji o budowie hospicjum stacjonarnego w Starych Siołkowicach było zatem momentem szczególnym w historii działalności Caritas Diecezji Opolskiej na rzecz osób w tzw. końcowej fazie życia. 

[caption id="" align="alignleft" width="400"] Fot. Widok z lotu ptaka - Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach.[/caption]

7. października 1999 r. Caritas Diecezji Opolskiej otrzymała od Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek wg III Reguły św. Franciszka z Ołdrzychowic Kłodzkich, ustną ofertę nieodpłatnego przekazania szpitala w Starych Siołkowicach. Po rozmowie z biskupem ordynariuszem Caritas Diecezji Opolskiej podjęła decyzję o przejęciu obiektu i w grudniu 2000 r. przystąpiła do remontu i modernizacji dwóch mocno zniszczonych budynków szpitala. W ciągu 20 miesięcy w miejsce budynku gospodarczego powstał nowy obiekt, w którym siedzibę znalazł Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnychpomieszczenia administracyjne oraz sala konferencyjna. Budynek główny szpitala wymagał większych nakładów.

Po remoncie budynku głównego szpitala, jego powierzchnia użytkowa zwiększyła się o 60% i wyniosła 1180 m². W obiekcie zaprojektowano 14 dwuosobowych pokoi, wydzielono 2 pokoje dla dzieci, zamontowano windę i zlikwidowano wszystkie bariery architektoniczne. W budynku urządzono kaplicękuchnię ijadalnię dla gości. W opinii tych ostatnich standard pomieszczeń i wyposażenia plasował ośrodek w gronie najbardziej komfortowych placówek tego typu w kraju. 

Uroczystość poświęcenia i otwarcia stacjonarnego Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej odbyła się 4. czerwca 2003 r.Przewodniczył jej ks. abp Alfons Nossol. 

12 lipca 2003 r. w Centrum Opieki Paliatywnej bp Paweł Stobrawa erygował, poświęcił i oddał do użytku chorych kaplicę p.w. Bożego Miłosierdzia. Poddana całkowitej restrukturyzacji placówka służy wszystkim mieszkańcom woj. opolskiego w zakresie medycyny paliatywnej. 

[caption id="" align="alignleft" width="400"] Fot. Warsztaty terapii zajęciowej[/caption]

W przeddzień poświęcenia placówki w dniu 2 czerwca 2003 r., Centrum Opieki Paliatywnej podpisało kontrakt z NFZ na organizowanie świadczeń zdrowotnych w oddziale medycyny paliatywnej. Świadczenia obejmowały opiekę lekarską, pielęgniarską, zabiegi lecznicze, diagnostyczne i rehabilitacyjne oraz zapewnienie bezpłatnych leków i materiałów medycznych. Do końca 2003 r. hospicjum w Starych Siołkowicach objęło opieką 87 osób, z których 50 zmarło a 26 zostało wypisanych do opieki domowej. W 2004 r. liczba przyjętych pacjentów wyniosła 219, a w roku 2005 sięgnęła już 290. Od początku działalności do końca roku 2005 w Hospicjum zmarło 365 osób.

 

W połowie 2005 r. w Centrum działalność rozpoczęła  Poradnia dla osieroconych. Celem poradni było udzielanie wsparcia duchowego i pomocy psychologicznej w przeżywaniu choroby i żałoby. Pomocy udzielano pacjentom oraz rodzinom pacjentów leczonych w placówce. Poradnictwo obejmowało porady indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa, pedagoga, duszpasterza, pielęgniarkę oraz specjalistę ds. poradnictwa rodzinnego. Działalność poradni finansowana była ze środków Samorządu Wojewódzkiego w Opolu.

Sukcesem Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach było uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000