W starej prasie odnaleźć można wzmianki, komunikaty, czasem drobne artykuły dotyczące naszego regiomu, naszej małej ojczyzny. Są niejako uzupełnieniem bogatych w materiał historyczny kronik naszych rodzimych  autorów – ks. K Nerlicha, A. Stampki, O. Spisla czy M. Kutymy. Dziś kilka wybranych wycinków prasowych z lat 1900 – 1937 dotyczących Popielowa.