Dekanat Siołkowice - krótki zarys historyczny - cd. ( I )

Dekanat Siołkowice – krótki zarys historyczny – cd. ( I )

8 października 1922 r. w Dzienniku Śląskim ukazał się artykuł pt. “Zarysy niektórych parafii w opolskiem”, który koresponduje z naszą relacją na temat historii siołkowickiego dekanatu, odsłaniając kilka nowych a nieznanych bądź zapomnianych szczegółów.  (zdj. 3 ) W całym cyklu atykułów poświęconych historii kościoła katolickiego na Górnym Śląsku  zamieszczanych w drugiej i trzeciej dekadzie XX w. w bardzo wielu polskojęzycznych gazetach wydawanych w Opolu, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu czy w Raciborzu przedstawiono też historie niektórych paraafii należących wtenczas do dekanatu siołkowickiego.

Dekanat Siołkowice - krótki zarys historyczny - cd. ( I )
1. Franciszek Godula – 1888-1950

Autorem całego cyklu był zapewne Franciszek Godula ( zdj, 1 ), nie zawsze podpisujący swoje artykuły – redaktor  wielu śląskich gazet w tym Gazety Opolskiej, Katolika, Nowin Raciborskich, Dziennika Polskiego czy Głosu Śląskiego. F. Godula urodził się w Babicach, niewielkiej miejscowości pod Raciborzem. Wyuczony w zawodzie drukarskim dość wcześnie zaczynał współpracę publicystyczną z wieloma gazetami wydawanymi w pierwszej połowie XX wieku na Górnym Śląsku. Jego pasją była historia Śląska. Zaś w szczególności interesował się dziejami kościoła katolickiego na Śląsku. Napisał m.in “Historia Opola i okolic”, “Historia Raciborza i okolic”, “Historia handlu i przemysłu Górnego Śląska” . Wiele czasu poświęcił na zbieraniu i spisywaniu historii poszczególnych parafii w górnośląskich dekanatach, w których to wielokrotnie przemierzał drogi i scieżki by propagować i zachęcać wiejską społeczność do czytania polskich gazet. Gdziekolwiek się zjawił nie omieszkał wykorzystać okazji by zebrać nieco informacji na temat miejscowej parafii i jej kościoła. Wiedzę na te tematy zdobywał u źródeł czyli na plebaniach, korzystając z zapisów licznych jeszcze wtedy kronik i ksiąg parafialnych jak również wiedzy tamtejszych proboszczów. Bywał też i w naszych gminach, zbierając cenny materiał historyczny dotyczący naszych parafii. W rękopisie do pracy pt. “Kościoły i klasztory na Górnym Śląsku” znajduje się notatka o zebraniu materiału historycznego dotyczącego m.in kościołów w Kup, Łubnianach, Popielowie, Siołkowicach i Żelaznej. Dzieje tych parafii spisał zapewne w latach 1906-1908 kiedy pracował w Gazecie Opolskiej” ( zdj. 2 ). W kolejnych odcinkach krótkiego zarysu historycznego siołkowickiego dekanatu przedstawimy dzieje niektórych parafii będących częścią jego długoletniej historii.

 

2, Fragment rękopisu "Kościoły i klasztory n a Górnym Śląsku" - F. Godula
2, Fragment rękopisu “Kościoły i klasztory n a Górnym Śląsku” – F. Godula

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close