Dekanat Siołkowice - krótki zarys historyczny - cd. (IX). Parafia Jełowa

Dekanat Siołkowice – krótki zarys historyczny – cd. (IX). Parafia Jełowa

Krótką historię parafii Jełowa – jednej z wielu, która przez długi czas przynależała do siołkowickiego dekanatu w jego blisko 300-letniej historii, Franciszek Godula opublikował w jednej ze swoich gazet w 1932 r.

Poniżej zamieszczamy tekst jaki ukazał się w śląskiej gazecie z zachowaniem oryginalnej pisowni, gramatyki, składni, wymowy i interpunkcji.

 

    Przy szosie, prowadzącej z Opola do Olesna, znajduje się wieś kościelna Jełowa, licząca przeszło półtora tysiąca mieszkańców. Wieś ta istnieje od czasów niepamiętnych; pierwsza o niej wzmianka znajduje się w spisie dziesięcin, pochodzącym z około roku 1305. Według tegoż spisu, pobierane od mieszkańców Jełowy opłaty wpływały do skarbu biskupa wrocławskiego. W dokumencie z roku 1369, wystawiony przez księcia opolskiego Władysława (1368—1401), czytamy o lennie kościelnem we wsi „Gilowie“ t. j. w dzisiejszej Jełowie. Z tego śmiało wnioskować można, że wtenczas już wznosił się tamże kościół. Potwierdzenie naszego przypuszczenia znajdujemy w spisie Świętopietrza z roku 1447, w którym jest wyraźna wzmianka o kościele parafialnym w Gilowie (Jełowej). Wtenczas należała parafja jełowska do dekanatu opolskiego; później przyłączono ją do dekanatu siołkowskiego, do którego obecnie jeszcze należy. Niegdyś, mianowicie od początku XVIII wieku była parafja jełowska bardzo rozgałęziona. Wtenczas liczyła cztery kościoły, mianowicie: parafialny w Jełowej oraz filialne w Ługnianach, Laskowicach i Starych Budkowicach. W tym stanie rzeczy nastąpiła później znaczna zmiana. W roku 1795 władza duchowna ustanowiła lokalistę w Starych Budkowicach a w roku 1827 utworzyła tamże samoistną parafię, do której przyłączono kościół filialny w Laskowicach. Drugiego podziału parafii jełowskiej dokonano w drugiej połowie ubiegłego stulecia. W roku 1859 utworzono lokalję w Ługnianach, którą w późniejszych latach wyniesiono także do samoistnej parafji. Wobec tego zmniejszyła się znacznie niegdyś wielka parafja jełowska, przy której pozostały już tylko trzy wsie: 1. Jełowa z kościołem parafialnym, 2. Kobylno z niewielką kaplicą oraz Grabie po niemiecku (Heinrichsfelde), miejscowość z ludnością przeważnie, protestancką. Kościół parafialny w Jełowej wznosi się pod wezwaniem św. Bartłomieja apostoła, jest murowany, zbudowany w r. 1844 na miejscu starego drewnianego kościółka. Wieś Kobylno istniała już około roku 1305 i taksamo jak Jełowa dawała dziesięciny biskupowi. Przed rokiem 1679 wznosiła się tamże kaplica, co wynika z sprawozdań wizytacyjnych. W roku 1798 zbudowała pobożna hrabina Gaszynowa, dziedziczka na Turawie, kościółek cmentarny pod wezwaniem św. Macieja apostoła. Jest to budynek murowany w stylu barokowym. Wieś Grabie powstała dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, po zaborze Śląska przez Prusaków, kiedy Fryderyk II całą siłą parł do kolonizacji Śląska Górnego. Mieszkańcy wsi są w przewadze kolonistami, dla których istnieje na miejscu zbór protestancki i szkoła protestancka. W roku 1865 naliczono tu 20 posiadłości kolonistów a zaledwie 5 chałupniczych. Obecnie liczy wieś około 250 mieszkańców; w tej liczbie jest zaledwie 60 katolików.*

* tekst ukazał się w 1932 r. Od tego czasu zaszły dość znaczne zmiany.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close