Mszą świętą w naszym parafialnym kościele rozpoczęły się dożynki wiejskie. Rolnicy wraz z rodzinami i parafianami dziękowali za tegoroczne plony i modlili się o Boże Błogosławieństwo na kolejny rok.

Nowym zwyczajem w tym roku było złożenie plonów przez rolników przed samym ołtarzem. Dary te zostały poświęcone. Uroczystości dożynkowe zostały uświetnione przez zespół “Siołkowiczanki”. 

Piękne słowa padły dziś z ambony – nasza codzienność nie skupia się wokół jedzenia, bo mamy go pod dostatkiem, nie zwracamy jakiejś wyjątkowej uwagi na chleb, bo mamy go na wyciągniecie ręki, ale to nie jest oczywiste – to dar Boży, za który rolnicy oraz parafianie postanowili dziś podziękować. Dziś postanowili spojrzeć na ten chleb powszedni odświętnie – z szacunkiem i godnością, dziękując Panu Bogu za tegoroczne plony.

Chleb odgrywał w życiu człowieka od zawsze istotną rolę – jego biblijna i teologiczna symbolika ma swoje kluczowe miejsce w naszym codziennym życiu. Do dzisiaj kultywujemy pewne zwyczaje i tradycje związane z chlebem, jak choćby wigilijne łamanie się opłatkiem (chlebem), czy witanie nowożeńców chlebem i solą.

Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.