Dziś podczas zebrania w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020, mieszkańcy Starych Siołkowic jednogłośnie przyjęli przedstawione przez Radę Sołecką zadania.

Członek rady sołeckiej Pan Artur Wilpert przestawił zadania, które będą realizowanie w ranach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Oto najważniejsze z nich:

  • Malowanie drewnianej fasady i metalowej konstrukcji wieży przy budynku OSP Stare Siołkowice
  • Poprawa estetyki sołectwa: utrzymania zieleni i nowe nasadzenie
  • Wykonanie oświetlenie na “Placu Zabaw Nivea” – montaż 2 lamp na słupach
  • Konserwacja pomnika Jakuba Kani wraz z otoczeniem
  • Organizacja imprez, spotkań oraz przyjęć podróży studyjnych
  • Wjazd integracyjny dla mieszkańców
  • Wymiana tablic informacyjnych na świetlicy i Izbie Jakuba Kani

Po oficjalnej części zebrania, w formie luźniej dyskusji zgromadzeni mieszkańcy poruszyli m.in. temat stanu ośrodka zdrowia, gazociągu i paczkomatu – narodził się pomysł na jego lokalizację!