Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice!
Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice!

Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice!

W tym roku Stowarzyszenie realizuje aż 3 projekty, w dwóch pełni rolę partnera wspierającego działania Urzędu Gminy w Popielowie, natomiast trzeci projekt realizuje z własnej inicjatywy. 

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach zadania publicznego Zarządu Województwa OpolskiegoWsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim” przystąpiło do realizacji projektu pn.

 

“Na rzecz rozwoju i przyszłości – doposażenie w sprzęt w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności”.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt niezbędny do poprawienia standardu, wzmocnienia, rozwoju i poszerzenia skali działalności naszej sołeckiej strony internetowej: aparat fotograficzny z funkcją kamery, statyw, profesjonalny mikrofon kierunkowy do nagrywania dźwięku w wysokiej jakości oraz roll-up promocyjny.

Projekt ma na celu poprawienie standardu i poszerzenie skali działalności przede wszystkim w zakresie promocji niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa opolskiego – zwyczajów ludowych kultywowanych u nas w Starych Siołkowicach (jak Marzanki, czy Fakle), a tym samym promocji Samorządu Województwa Opolskiego oraz budowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego i jego dziedzictwa w Polsce oraz wśród dawnych mieszkańców i ich potomków w Niemczech i Brazylii.

W ramach projektu przygotowane zostaną filmy o charakterze okolicznościowym oraz filmy z cyklu “Ocalić od zapomnienia”,
a dzięki takiemu doposażeniu będziemy mieli możliwość przeprowadzania profesjonalnych wywiadów!

Całkowita wartość projektu wynosi 6 887,00 zł, natomiast kwota dofinansowania z Zarządu Województwa Opolskiego wynosi
4 687,00 zł.

 

Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice!

Zadanie pn.

“Na rzecz rozwoju i przyszłości – doposażenie w sprzęt w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności”.
jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close