Historia powstania piekarni Bulig
w Starych Siołkowicach

Piekarnia Bulig, która mieściła się w Starych Siołkowicach przy ul. Klapacz 1 (w miejscu obecnego Salonu Fryzjerskiego „Claudia”) powstała na początku XX wieku. W roku 1906 w wydanej książce adresowej dla terenów wschodnich Prus i Śląska nie ma jeszcze żadnej adnotacji na temat tej piekarni, pojawiła się jedynie wzmianka o funkcjonowaniu we wsi dwóch piekarni (Bäcker – tłum. z niem.: piekarz) – Mainka i Waindock.

Foto. Książka adresowa, po lewej - z roku 1906, po prawej - z roku 1941.

Foto. Książka adresowa, po lewej – z roku 1906, po prawej – z roku 1941.

Foto. Zdjęcie z 1932r. przed piecem Paul Misch

Powstanie piekarni Bulig szacuje się pomiędzy rokiem 1907, a 1940. Budynek piekarni został wybudowany przez Andrzeja Bulig – mieszkańca Starych Siołkowic. Nie udało się ustalić, dlaczego zdecydował się na tę inwestycję, ale sprzedał znaczną część swojej roli i podjął się zadania budowy. Sam inwestor, ani jego rodzina nie posiadali kwalifikacji piekarskich, toteż budynek piekarni był początkowo oddany w najem.

W roku 1932  budynek użytkował niejaki Josef Nierobisch, co potwierdza zdjęcie z tego okresu. W książce adresowej z roku 1941 istnieje adnotacja o piekarni pod nazwiskiem Biedermann L., co również potwierdza zdjęcie z tego okresu.

Pochodzenie nazwisk siołkowickich

Foto. Widok na piekarnię Bulig – najstarsza z zachowanych fotografii.

Niestety historyczne wydarzenia II wojny światowej, które objęły prawie całą Europę, nie ominęły również Starych Siołkowic. Nasi sowieccy wrogowie na swej drodze przemarszu rabowali i niszczyli napotkane domostwa, ofiarą podpalenia w danym czasie padł m.in. dom mieszkalny Andrzeja Bulig. Dom został doszczętnie spalony i Andrzej wraz z najbliższymi byli zmuszeni szukać schronienia u krewnych na ul. Wacława.