Nowe Siołkowice - Łazy, Za Łazy w gazetach opolskich pod koniec XIX i na początku XX wieku.

Nowe Siołkowice – Łazy, Za Łazy w gazetach opolskich pod koniec XIX i na początku XX wieku.

Według definicji łaz lub gwarowe łazie to miejsce po wypalonym lub wykarczowanym lesie przeznaczone pod uprawę lub na pastwisko. Łaz ma w XV w. ustalone znaczenie gruntu uprawnego w miejscu wyrobionym, czyli wykarczowanym lesie. jest to również miejsce niskie i bagniste, zarosłe krzakami. (wg. Wielkiego słownika PWN – W. Doroszewskiego)

Łaz (w miejscowym, siołkowickim dialekcie Łouz lub Łołz) to określenie podmokłych łąk powstałych z wyrąbanego lasu tuż za rzeką Brynicą z czasów kiedy bory niekoniecznie wtedy zwane stobrawskimi sięgały do Klapacza. Młyn wodny Warzechy nad Brynicą otoczony zewsząd lasem spiętrzał wodę na rzece powodując większe podmakanie terenu wokół niej. Na fali tworzonych  w XVIII wieku z szerokim rozmachem kolonii fryderycjańskich,  w 1788 r. za Łazem w Siołkowicach wyrąbano dodatkowy szmat lasu pod budowę nowej osady nazwanej przez pruskich urzędników Kolonią Schalkowitz. Rozporządzeniem Pruskiego Ministerstwa Stanu z dnia 26. 10. 1931 r. zmieniono nazwę gminy wiejskiej Kolonie Schalkowitz w powiecie opolskim na Neu Schalkowitz. Niedługo potem poraz wtóry zmieniono jej nazwę na Neu Schalkendorf (1936 – 1945).

Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości miejscowość otrzymała nazwę Nowe Siołkowice. Jako, że kolonię zbudowano za leśnymi niwami zwanymi Łazem to już od samego początku miejscowi ochrzcili kolonię swoją nazwą Łouz (Łołz) lub inaczej Za Łazem. Nazwa ta przetrwała niemal dwa i pół wieku i jest stosowana nadal przez wielu mieszkańców Siołkowic i okolic. U schyłku XiX i na początku XX w. w dobie rodzącej się u wielu mieszkańców Starych i Nowych Siołkowic świadomości narodowej wbrew pruskiemu nazewnictwu szczególnie tą nazwę podkreślano w korespondencjach do opolskich gazet wydawanych w języku polskim.

Na zdjęciach kilka przykładów wydarzeń Za Łazem publikowanych w opolskiej przedwojennej prasie.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close