Na starych mapach Śląska lub Księstwa Opolskiego z połowy XVIII wieku często zniekształcano lub przynajmniej w różny sposób zapisywano nazwę  Siołkowic, które jeszcze wtedy nie miały w nazwie przymiotnika Stare, który dodano po utworzeniu w 1788 r. Kolonii Schalkowitz (Nowe Siołkowice). I tak według kolejności prezentowanych map nazwa brzmiała: Schlotkowiz, Schiołkowitz, Schiolkowitz i Sulkowitz.