Werdyktem jury projekt  „Zagospodarowanie Centrum Wsi Stare Siołkowice” zdobył  główną  nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego  Pana Józefa Sebesty  w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2011”.

Komisja konkursowa uznała, że  jest to   projekt, który  wpisuje się w tradycję i historię miejscowości  Stare Siołkowice w sposób przemyślany i konsekwentny, zaś  stworzone miejsce  harmonizuje z  zadbanym otoczeniem  i stanowi    atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku.

Jury podkreśliło,  że zwycięski projekt został wykonany  z dużą kulturą, z użyciem subtelnych środków wyrazu zarówno w małej architekturze, jaki zieleni.