Naszym przodkom, którzy stawali przy urnach do głosowania w  XIX wieku za rządów kanclerza Otto Bismarcka i krótko po jego ustąpieniu, podobnie jak dziś nie było łatwo dokonać wyboru.

Zalewająca ich zewsząd polityczna agitacja wyborcza odnosiła nieraz odwrotny skutek w postaci niskiej frekwencji wyborczej. Warto dodać, że bardzo często rywalizujące ze sobą redakcje polskojęzycznych gazet jak choćby  “Katolika” i  “Gazety Opolskiej” popierały w wyborach do Sejmu czyli Reichstagu zupełnie innych  kandydatów. Przeglądając stare przed i powyborcze artykuły prasowe dostrzec można pewne analogie do tych dzisiejszych, mimo tego, że były to inne czasy, inni ludzie i inne społeczno-polityczne realia.  Krótko  mówiąc… nic nowego w wyborach. 

Zdj. 1 – czytaj pełny artykuł w gazecie “Katolik” z 1871 r.

Zdj. 2 – czytaj pełny artykuł w gazecie ” Katolik” z 1872 r.

Zdj. 5 – czytaj pełny artykuł w gazecie “Katolik” z 1894 r.  

              Ten sam artykuł, rozszerzony o komentarz w “Nowinach Raciborskich (16. 06. 1894 r. – str.  2 i 3)