Postać Jakuba Kani, poety i pisarza ludowego, działacza narodowego i oświatowego, członka Związku Polaków w Niemczech oraz sztandarowego bojownika o polskość Górnego Śląska była stosunkowo często prezentowana w mediach PRL-u przy okazji świętowania kolejnych rocznic powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. 

Przedstawiony fragment PKF koresponduje niejako z przedstawionym w poprzednim wpisie artykułem “Z wizytą u starego Kani”. W kadrze krótkiego materiału filmowego z Siołkowic można dostrzec w towarzystwie Tadeusza Kani nieżyjącego już od wielu lat długoletniego dyrektora i ordynatora siołkowickiego szpitala dr. Kazimierza Ciurysa, którego pamiętają już tylko najstarsi mieszkańcy Siołkowic i okolicznych miejscowości.

Fragment PKF z 1985 roku poświęcony Jakubowi Kani i jego synowi Tadeuszowi. Fragment PKF dotyczący Siołkowic  w 6 minucie 9 sek.