W niedzielne popołudnie 19.01. muzyczna wizytówka naszej miejscowości czyli zespół „Siołkowiczanki” koncertował dla pacjentów Centrum Opieki Paliatywnej Caritas. W tamtejszej kaplicy nasze panie zaśpiewały w klimacie bożonarodzeniowym kolędy i standardy świąteczne.

 Całość transmitowano telewizyjnie do wszystkich pokojów chorych. Wielu pacjentów zasiadło w ławkach kaplicy. Koncert jest dla nich zawsze wielkim świętem.

Od początku swego istnienia hospicjum stało się miejscem integralnie związanym z naszą miejscowością. Wiele z tego co przygotowuje się dla mieszkańców, prezentowane jest również pacjentom placówki Caritas. To nie zapisane prawo stało się dla wielu normą, a nawet obowiązkiem. Pięknym obowiązkiem. Każdy występ, koncert, przedstawienie umacnia ludziom cierpiącym poczucie bycia w domu. Tam gdzie wiele ciepłych gestów radości i gdzie odwiedziny,  tam odczuwalna jest atmosfera domu.

„Siołkowiczanki” jak zawsze muzycznie i ludzko na wysokim poziomie. Za dobre muzykowanie i radosne bycie dla ludzi na ostatniej prostej ziemskiego życia serdecznie dziękujemy.