Pochodzenie nazwisk siołkowickich
Pochodzenie nazwisk siołkowickich

Pochodzenie nazwisk siołkowickich

poz1Opracowanie to zawiera zestaw pochodzenia nazwisk istniejących na terenie, jak to nazywa prof. M. Kutyma, parafii wielkosiołkowickiej, tj. obejmującym wsie: Stare i Nowe Siołkowice, Popielów z Kolonią Popielowską, Chróścice i Kaniów.

Są to najczęściej występujące nazwiska, istniejące na przestrzeni kilku stuleci, częściowo także już wymarłe, choć funkcjonujące jeszcze do dziś w pamięci mieszkańców jako przezwiska lub przydomki.

W zestawieniu tym nie ma nazwisk, które pojawiły się na krótko w historii naszych wsi, np. nazwisk leśniczych, księży, nauczycieli, właścicieli przedwojennych sklepów, a pochodzących spoza omawianego terenu. Nazwiska pochodzą z okresu od początku prowadzenia ksiąg metrykalnych do czasu II-giej wojny światowej. Dane zaczerpnięte zostały z prywatnych zbiorów genealogicznych, z Adressbuch Landkreis Oppeln – 1926, z rejestru mieszkańców Starych Siołkowic sporządzonego przez sołtysa J. Macioszka w 1945 roku.

Pod względem językowym nazwiska mają charakter bardzo zróżnicowany. Możemy je klasyfikować według różnych typologii. Jeżeli wybierzemy podział ogólny to możemy mówić o nazwiskach śląskich:

– pochodzących od imion: Urban

– nazwiska patronimiczne, utworzone od imion ojców ( końcówka – ek, -ik ): Urbanek

– nazwiska pochodzące od przezwisk czyli wyrażające różnorodne cechy i właściwości osób (od narzędzi pracy: Kosok, Koszyk, Blacha)

– od artykułów spożywczych: Krupa

– od zjawisk przyrody: Wieczorek

– od pór czasu i roku: Piątek, Połednie

– od nazw roślin: Cebula

– od nazw zwierząt: Kokot

– od części ciała: Żyła

– nazwiska od przezwisk złożonych: Kupilas

– nazwiska pochodzące od nazw zawodów: Bednarz

– nazwiska powstałe od nazw godności, funkcji: Król

– nazwiska związane z pochodzeniem etnicznym albo miejscem zamieszkania (nazwiska odmiejscowe): Polok

W objaśnieniu nazwiska podane jest pochodzenie, niekiedy są to dwie lub więcej możliwości. Podana jest też inna pisownia, głównie forma zgermanizowana lub spolonizowana. Wcześniejsza pisownia jest inną formą zapisu, jaką można znaleźć np. w księgach metrykalnych. Wymowa lokalna jest zapisem fonetycznym danego nazwiska stosowanym w miejscowej odmianie języka śląskiego. Data w nawiasach wskazuje, od kiedy dane nazwisko zaczęło występować na terenie Polski.

Zestawienie to będzie stopniowo rozszerzane o mniej popularne nazwiska. Wszelkie komentarze i sugestie oraz propozycje prosimy przesyłać na adres: wisny.rattan@wp.pl

 

Indeks pochodzenie nazwisk

 

ADAMIEC – od imienia Adam; inna pisownia: Adamietz

BABAC – od baba – kobieta, babka

BALDY – od germańskiego imienia Baldwin ( odważny, śmiały); wcześniejsza pisownia – Baudy, Bałdy (XVIII wiek)

BARCIK – od imienia Bartłomiej, Bartholomeus lub od staropolskiego barczyć – ryczeć; inna pisownia: Barczyk, Bartzik (1388)

BARTOSEK – od imienia Bartłomiej, Bartholomeus; inna pisownia: Bartoszek, Bartossek (1486)

BARTYLA – od imienia Bartłomiej, Bartholomeus; inna pisownia: Bartylla

BASTEK – od imienia Sebastian (1748)

BAUCZ – prawdop. od niem. bauen – budować lub Bauer – gospodarz; inna pisownia: Bautsch, Bouć, Bautch (USA); potocznie Bauć, Bouć ( chyba forma pierwotna)

BIAŁAS – od podstawy biel; człowiek z białymi włosami; inna pisownia: Bialas (1568)

BIALUCHA – od biały, biel, bielić

BIENIARA – od imion Benedykt, Beniamin: w średniowieczu: Bieniedykt, Bienijamin; lokalna wymowa: Biyniara; Jaś Biyniarzi

BIENIEK – od imion Benedykt, Beniamin: w średniowieczu: Bieniedykt, Bienijamin; inna pisownia: Bienek (1202)

BIENIUSA – od imion Benedykt, Beniamin: w średniowieczu: Bieniedykt, Bienijamin; inna pisownia: Bieniussa, Bieniusza

BISGIEL– od birzgieł, bargiel – gatunek ptaka, kowalik (1518)

BLACHA – od blacha, cienki płat metalu (1537); von Blacha – śląski ród szlachecki, byli właścicielami m. in. Turawy, Tuł, Toszku

BALCER – od imienia Baltazar, inna pisownia: Balzer

BONK – od bąk, trzmiel; inna pisownia: Bąk

BORONOWSKI – od nazwy miejscowej Boronów (częstochowskie, gmina Herby); (1628)

BOROŚ – od Borosie – dawni mieszkańcy obecnych Borów Stobrawskich; człowiek pochodzący z lasu (wg D. Simonides); inna pisownia : Borosz, Borosch (1743)

BRYKSY – od imienia Brykcy ( dziś św. Brykcjusz), pochodzenia celtyckiego; inna pisownia: Brixy (1663)

BRZEZICEK – od brzoza – gatunek drzewa

BRZOZA – od brzoza – gatunek drzewa

BUCHTA – od buchta – rodzaj ciasta drożdżowego, duży kawałek chleba (1507)

BULIK – od bula, buła –zgrubienie, guz lub od gwarowego bula – byk; inna pisownia – Bulig (1425)

BURIAN – od bury, bura – awantura, człowiek porywczy

BURSY – od bursa – worek; wymowa miejscowa – Burzy

BZDOK – od gwarowego bździć – pierdzieć, gadać głupstwa lub od gwarowego bzdyl – malec, inna pisownia: Bsdok, wymowa miejscowa: Bzdouk

CEBULA – od cebula – roślina warzywna; inna pisownia: Cebulla

CHRIST – od imienia Christoph – Krzysztof; wymowa miejscowa: Kryst

CYRYS – od imienia Cyryl, Cyryn

CZECH – od miejsca pochodzenia; człowiek pochodzący z Czech, wymowa miejscowa: Cech (1440)

CZOK – od gwarowego ciokać, czokać – głaskać, cmokać; wymowa lokalna: Ciok

DANISZ – od imienia Daniel, wymowa lokalna: Daniś

DAWID – od imienia Dawid

DEHNO – od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart; wymowa lokalna: Dejno

DENDERA – od staropolskiego dunder, donder – diabeł; inna pisownia: Dendura

DLUGI – człowiek wysoki;

DOŚKA – od imion na Do-; np.: Dominik; inna pisownia: Doschka

DRAS – od gwarowego drasować, draszować – młócić cepami, inna pisownia: Drass, Drais

DRATWA – od dratwa, z gwarowego dratwia – nić szewska

DREŚNAK – od gwarowego drasować, draszować – młócić cepami, człowiek młócący cepem; inna pisownia: Dresnak; nazwisko występujące w XVIII wieku

DUBIEL – od staropolskiego dubiel – głupek; gatunek ryby (1424)

DUDZIK – od duda, dziś dudy – instrument muzyczny; lichy grajek

DZIUBA – od dziób, dziobać (1500)

FABISZ – od imienia Fabian; inna pisownia: Fabisch; wymowa lokalna: Fabiś

FAUTSCH – prawdop. od imienia Faustyn

FIECH – od niemieckiej nazwy Vieh – bydło, wymowa lokalna: Fiych, Fiyska

FIECEK – od imienia Vincentius, Wincenty; od gwarowego ficać – skakać; inna pisownia: Fietzek; wymowa lokalna: Fiycek

FILA – od imienia Filip; inna pisownia: Filla, (1561)

FILIP – od imienia Filip

FRACH – od imienia Franciszek, (1748)

FRONIA – od imienia Franciszek

FUNFARA – od fanfara – podniosła muzyka, hejnał; inna pisownia: Fonfara

FUSSY – od staropolskiego fus – fusy, osad w płynie, włos w wąsach, wieprz

GABRIEL – od imienia Gabriel

GACKA – od gac – nietoperz, inna pisownia: Gatzka; (1442)

GAJDA – od gajda – dudy, instrument muzyczny, człowiek grający na dudach, lub też człowiek niezgrabny, ociężały, gruby (1536)

GALUS – od imienia Gallus znanego w Polsce od XII wieku; inna pisownia: Gallus, (1616)

GALUSKA – od imienia Gallus znanego w Polsce od XII wieku; zdrobnienie nazwiska Galus

GAMROT – od gamrat, kamrat – towarzysz, gach; od łacińskiego gameratus – człowiek rozwiązły; inna pisownia: Gamroth; wymowa lokalna: Gamrout; (1369)

GANDYRA – od niemieckich imion na Gando-; wcześniejsza pisownia: Gandera

GBUR – od gbur – z gwarowego chłop, kmieć; (1387)

GBURCZYK – od gbur – z gwarowego chłop, kmieć; zdrobnienie nazwiska Gbur (Chróścice XVIII wiek)

GIEMZA – od giemza – kozica, luksusowo wyprawiona skóra z kozy, w gwarze śląskiej giemzić – wolno się ruszać, kręcić się w kółko, grzebać się, (Popielów XIX wiek)

GIEROK – od imienia Hieronim, wymowa lokalna: Gierouk

GIZA – od giza , gwarowe giża – tylna noga świni, wołu, inna pisownia: Giesa

GLADKI – od gładki, równy, układny; inna pisownia: Glatki

GLASDER – od niemieckiego Glaeser – szklarz

GŁOWANIA – od głowa

GMERA – od gmerać , gmerać – ze staropolskiego szukać, szperać; gmerek – ten co szuka, dureń, inna pisownia: Gmyra; ( Popielów XVIII wiek)

GOGOL – od staropolskiego gogol, gogoł – gatunek dzikiej kaczki, (1427)

GOJOWCZIK – od goić – leczyć; ( Siołkowice XIX)

GOLA – od golić – strzyc, inna pisownia: Golla, (1398)

GOLENIA – od goleń – kość podudzia, (1494)

GOLUSDA – od goły: wcześniej pisownia Galusda, może więc zdrobnienie od Galus

GONSIOR – od gąsior – samiec gęsi

GORDALA – od imienia Gordan lub od garda – z ukraińskiego hordyj – dumny; inna pisownia: Gordalla, Gordała; (1684)

GREGULEC – od imienia Gregor, Grzegorz; inna pisownia: Greguletz

GROMOTKA – od gromada – skupisko ludzi

GRUCHAŁA – od gruchać – wydawać głos podobny do głosu gołębia, inna pisownia: Gruchalla, (1489)

GRZONA – od grzać, grzany

GRZONKA – od grzać, grzany

HALAMA – od gwarowego halama – człowiek niezgrabny; (1690)

HUDY – od chudy – ktoś szczupły, chudzielec

HUNTSCHA – od niemieckiej nazwy osobowej Hunn, ta od imion na Hun-,(Popielów XVIII wiek)

HYLA – od chylić się; inna pisownia Hilla

JAGNESCOK – od imienia Agnes, Agnieszka; wymowa lokalna: Jagnyscouk

JAKUBEK – od imienia Jakub; ( Siołkowice XVIII wiek)

JAMBOR – od imienia Ambroży

JANKE – od imienia Jan, ( Siołkowice XIX wiek- osadnik z oławskiego), inna pisownia: Jahnke

JASIK – od imienia Jan, Jasiek

JELEN – od jeleń – nazwa zwierzęcia; wymowa lokalna: Jejlyń

JENDRO – od imienia Andrzej

JENDROSSEK – od imienia Andrzej, może zdrobnienie od Jendro

JENDRUSCH – od imienia Andrzej, Jędrzej, zdrobniale Jędruś

JOŃCZYK – od imienia Jan

JONIEŃĆ – od imienia Jan; inna pisownia: Jonientsch

KAŁUŻA – od kałuża – mały zbiornik wodny, inna pisownia: Kaluza

KAMLA – od podstawy kam, kamień, staropolskie kamo – dokąd; (1743)

KAMPA – od średniowysoko niemieckiego kamp – grzebień, grzebień tkacki

KANIA – od kania– drapieżny ptak z rodzaju sokołów; (1399)

KANIUT – od kania– drapieżny ptak z rodzaju sokołów; ktoś należący do Kaniów; inna pisownia: Kaniuth; (1743)

KANSZCZYK – od niemieckiej nazwy osobowej Kans; może od kania; gwarowe kans – dużo; wymowa lokalna: Kańscyk

KASELLA – od imienia Kasia, Katarzyna lub od staropolskiego kasać się – opasywać się; ( Siołkowice XVIII wiek)

KASPRZIK – od imienia Casper, Kacper; ( Siołkowice XIX wiek)

KASZURA – od imienia Kasia, Katarzyna; wymowa lokalna: Kasiura

KILIAN – od celtyckiego imienia Kilian

KIWUS – od kiwać – chwiać, schylać

KLEINERT – od niemieckiego Kleiner – malec, drobnostka

KLENK – od staropolskiego klenk – część pługa; od klękać, klęczeć; inna pisownia: Klink

KLIMEK – od imienia Klemens; (1385)

KLIMIONT – od imienia Klemens;(Chróścice XVII, XVIII wiek); nazwisko wymarłe

KLIŚ – od imienia Klemens; inna pisownia: Klisch (1572)

KNOSALA – od gwarowego knosać – gnać, gonić; inna pisownia: Knosalla; wymowa lokalna: Knosała

KOBIENIA – od staropolskiego kob – chlew, od koba – wróżba z lotu ptaka

KOCIOK – od kot, mały kot, kociak; wymowa lokalna: Kociouk

KOKOT – od kokot – kogut, samiec kury; inna pisownia: Kokott

KOŁODZIEJ – od kołodziej – zawód, człowiek wytwarzający drewniane koła; inna pisownia: Kolodziej

KOMOR – od staropolskiego komor – komar

KONDZIELA – od kądziel – przędziwo, len, konopie; przyrząd do przędzenia; inna pisownia: Kondziella; ( Siołkowice XIX wiek)

KONIECZNY – od koniec, człowiek mieszkający na końcu wsi; inna pisownia: Koniecny; (Popielów XVIII wiek)

KOPKA – od kopać, kopa – sterta, kupa; człowiek związany z kopaniem; (1307)

KOROL – od imienia Karol

KOSZYK – od koszyk, wymowa lokalna: Kosyk, inna pisownia: Koschik

KOŚNY – od kosa, kosić, może od skośnych oczu u rodzących się dzieci po najeździe Mongołów; inna pisownia: Koschny

KOZIOŁ – od kozioł – kozioł, cap, samiec kozy; inna pisownia: Koziol

KRECIK – od kret , zdrobnienie od nazwiska Kret; inna pisownia: Kretzik

KRET – od kret, nazwa zwierzęcia; inna pisownia: Krett

KRETSCHMER – od niemieckiej nazwy osobowej Kretschmar – karczmarz, kramarz

KUBIS – od imienia Jakub; inna pisownia: Kubisz

KUC – od gwarowego kucać – kaszleć, niemiecka nazwa osobowa Kutz, inna pisownia: Kutz

KUCZERA – od staropolskiego kuczer, kucier – woźnica, stangret, wymowa lokalna: Kucera

KUKA – od kukać, kukułka, wydawać odgłos ku-ku

KULIG – od kulik, dawniej kulig – ptak brodzący; (1370)

KUPCZYK – od kupić, kupa, wymowa lokalna: Kupcyk;( 1551)

KUPIEC – od kupić, kupiec; inna pisownia: Kupietz; (1382)

KUPILAS – od kupić, człowiek, który kupił las; inna pisownia: Kupillas

KURDA – od staropolskiego kord – krótki miecz, lub od korda – sznur, którym opasywali się zakonnicy

KUPKA – od kopać, kopa – sterta, kupa; człowiek związany z kopaniem; (1399)

KURPIERZ – od staropolskiego kurp – chodak, łapeć; „człowiek wytwarzający chodaki”, ( Siołkowice XIX wiek);(1781), wymowa lokalna: Kurpiyrz

KUTYMA – od kutać – otulać, przygarniać ręką, od kuty, kuć

KWOSEK – od kwas, kwasić, inna pisownia: Kwossek, wymowa lokalna: Kwousek

LAKSY – od imienia Aleksy ( XIII wiek)

LAZIK– od łazić – poruszać się wolno lub od łaz – pole uprawne po wytrzebionym lesie, inna wymowa – Łazik

LAZINKA – od łazić – poruszać się wolno lub od łaz – pole uprawne po wytrzebionym lesie

LECYBYŁ – prawdop. od lejc , dawniej lec – część końskiej uprzęży

LEDWOLORZ – od ledwo, ledwy – zaledwie, z trudem, inna pisownia: Ledwolosz, wymowa lokalna: Ledwolourz

LESIK – od staropolskiego lesz – zamsz

LISOWSKI – od lis

LOCWI – od łowczy – forma nazwiska powstała na wskutek zamiany głosek c i w

LUBDA – od lubić, luby

LUDENIA – od imienia Ludwik

LUKA – od imienia Łukasz, niemiecki Lukas, inna pisownia: Lucka

LUKASCZYK – od imienia Łukasz, inna pisownia : Łukaszczyk

LYGA – od staropol. ligać – wierzgać, kopać, kłaść się

ŁYSOŃ – od łysy – pozbawiony włosów, inna pisownia: Lysson, Lisson, (1800)

MACIEJ – od imienia Maciej

MACIOSZEK – od imienia Maciej, syn Macieja (1438), inna pisownia: Maciossek, wymowa lokalna: Maciousek

MAINKA – od maić, maj – nazwa miesiąca, inna pisownia : Mańka

MAŁEK – od mały, inna pisownia: Malek (1204)

MARSOLEK – od marszałek – w średniowieczu zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, inna pisownia: Marszolek, wymowa lokalna: Marsołek

MARYNIK – od imienia Maryna ( XV wiek)

MEHL – od niemieckiego Mehl – mąka

MILEK – od miły, dawna wymowa lokalna: Miyłek

MIŚ – od miś – niedźwiedź

MŁYNEK– od młyn, młynek , ( 1370)

MOCZKO – od moc, mocny, inna pisownia: Moćko

MORCINEK – od imienia Marcin (XIII wiek)

MOSIEK – od imienia Mojżesz, wymowa lokalna: Mousiek (1650)

MRUCZEK – od mruk – człowiek małomówny, posępny, od mruczeć – mówić niewyraźnie, (1408)

NALEWAJA – od nalewać – „ten co nalewa”, inna pisownia i wymowa lokalna: Nalywaja

NANIK – może od staropolskiego nan – ojciec lub nana – matka

NIEDBALA – od nie dbać, niedbały, inna pisownia : Niedballa

NIEDWOLORZ – od nie + dworak – niedworzanin, wymowa lokalna: Niedwolourz

NIEDWOROK – od nie + dworak – niedworzanin, wymowa lokalna: Niedworouk

NIEDŹWIEDŹ – od niedźwiedź

NIESTROY – od nie stroić się – „ ktoś niestrojny, źle ubrany”

NIKISZ – od imienia Mikołaj lub Nikodem, inna pisownia : Nikisch

NIMPSZ – od staropolskiego Niemiec, inna pisownia: Nimpsch, Nimptsch wymowa lokalna: Nymś

NIWA – od niwa – rola, pole, (1629), inna pisownia: Niewa

NOGOSEK – od noga, inna pisownia: Nogossek, wymowa lokalna: Nougosek, Nogousek

NOWACZEK – od nowy , „ktoś nowoprzybyły, syn Nowaka”

NOWAK – od nowy, nowak – nowoprzybyły, przybysz (1335)

OWCORZ – od owcarz – pasterz owiec, inna pisownia: Owcarz, wymowa lokalna: Łowcourz

PALUSSEK – od palić lub gwarowe palusek – mały palec, syn Palucha

PAMPUCH – od pampuch – rodzaj pączka, racuch

PAWOLEK – od imienia Paweł, pierwotne brzmienie: Pawołek – mały Paweł, inna pisownia: Pawollek

PIECHOTA – od imion Pietr, Piotr – pielgrzym lub od piechota – rodzaj wojsk (1385)

PIEGZA – od piegza, piegża – piegża, gatunek ptaka, (1317)

PIEKNY – od piękny – ładny, śliczny, wymowa lokalna: Piykny, do Piyknej

PIEKORZ – od piec, piekę, wymowa lokalna: Piekourz

PIENTOK – od pięta – tylna część stopy, inna pisownia: Pintok (USA), wymowa lokalna: Pientouk

PIERZINA – od pierzyna , inna pisownia: Pierzyna, wymowa lokalna: Pierzina

PIETEREK – od imienia Piotr, gwarowe Pieter, mały Piotr (1514)

PIETREK – od imienia Piotr ( XV wiek)

PIETRON – od imienia Piotr

PIETRZIK – od imienia Piotr, Pieter, inna pisownia: Pietrzyk

PODLEISKA – od nazwiska Podleski – człowiek mieszkający pod lasem

POGRZEBA – od pogrzebać – pochować, zasypać, człowiek trudniący się pochówkiem

POLLOK – od gwarowego Polok – Polak, człowiek z Polski, inna pisownia: Polok, wymowa lokalna: Polouk

PRODLIK – zdrobnienie od nazwiska Prudlo, Prudło, to od przedać – sprzedać, odstąpić za pieniądze, inna pisownia: Prudlik

PRODLO – od przedać – sprzedac, odstąpić za pieniądze, wymowa lokalna: Prodło

PROKOP – od imienia Prokop

PROKOT – od imienia Prokop, od prok – urządzenie do miotania kamieni

PRZIBYLA – od przybywać , ktoś nowoprzybyły, przybysz, inna pisownia: Przybylla, Przybyła

PSIORZ – od pies, człowiek opiekujący się psem, inna pisownia: Psiorsch, wymowa lokalna: Psiourz

PSYK – od psykać – syczeć, inna pisownia: Psick (USA)

PSYKALA – od psykać – syczeć, człowiek, który syczy, sepleni, inna pisownia: Psykalla, wymowa lokalna: Psykała

PURKOT – od gwarowego purkać – pierdzieć, puszczać gazy, od purkot – smród, śmierdziel, inna pisownia: Purkott

PYKA – od pykać – cmokać, od pyka – ptak zięba (1246)

PYLA – od pylić, pył – kurzyć, proch, inna pisownia: Pylla, wymowa lokalna: Pila, co może pochodzić od pilę, pila – mała gęś

REK – od staropolskiego rek – rak, skorupiak, inna pisownia: Reck, lokalne formy: Recek, Reckenberg (1436)

RESEL – może od średniowysoko niemieckiego ress – silny, mocny, inna pisownia: Ressel, Rehsel

RODZIS – od rodzić, ród, rodzina

ROSA – od rosa – poranna wilgoć, inna pisownia: Rossa

RUDEK – od rudy – kolor włosów, rudzielec

RYCHLIK – od staropolskiego rychły – wczesny, mający wkrótce nadejść, z czeskiego rychle – szybko (1436)

SLENSOK – od ślonsouk – Ślązak, mieszkaniec Śląska, inna pisownia:Schlensok, wymowa lokalna: Ślenzouk

SCHLICHTING – od średniowysoko niemieckiego sleht, sliht – prosto, gładko, inna pisownia: Schlichcin ( XIX wiek), nazwisko szlacheckie

SCHOLZ – od niemieckiego Schulz, Schultheis – sołtys, inna pisownia: Szolc

SDZUJ – od słowiańskiego imienia Zdziuj, inna pisownia: Sdzuy, Zdzuj

SIEKIERKA – od siekierka – mała siekiera, inna pisownia: Schiekierka, wymowa lokalna: Siekiyrka

SIWEK – od siwy – kolor włosów, człowiek z siwymi włosami (1415)

SKÓRA – od skóra lub od skory – szybki, chętny do czegoś, inna pisownia: Skora (1370)

SKROBOCZ – od skrobać – zdrapywać, brzydko pisać,drapać, od skrobek – skąpiec, wymowa lokalna: Skrobouc

SKROCH – od krocha – okruch

SKRZYPIEC – od skrzypieć – piszczeć, chrzęścić, od skrzyp – odgłos skrzypienia, inna pisownia: Skrzipiec, wymowa lokalna: Skrzipiec

SLUGA – od staropolskiego śluga, śliga – rózga, nieproszony gość na weselu

SMOLKA – od smoła – produkt uboczny suchej destylacji drewna, od smolić – brudzić

SMYK – od staropolskiego smyk – grajek, muzyk (1386)

SPRYŚ– od sprys – podpora z drzewa do umocnienia ścian, żerdź do podpierania łodzi, inna pisownia: Sprysz, Sprysch

SOBEK – od imienia Sebastian

SOBIECH – od Sobek – Sebastian

SOBOTA – od sobota – dzień tygodnia, inna pisownia: Sobotta

SOJKA – od soja, sojka, sójka – ptak z rodziny krukowatych (1389)

SOLGA – od sól, solić

SOLORZ – od solić, może człowiek handlujący solą, inna pisownia: Sollorz, wymowa lokalna: Solourz

SONSALA – od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel, inna pisownia: Sonsalla, wymowa lokalna: Sonsała

SOPA – od sopać, soupać – sapać, od sopić się – obruszać się , rzucać się, od wschodniosłowiańskie sop – mogiła, inna pisownia: Szopa, Soppa

SOSNA – od sosna – drzewo iglaste

SOŚNIK – od sosna – drzewo iglaste

SOWADA – od zawada – przeszkoda, dawniej też kora, skaza, wymowa lokalna: Zouwada

SPISLA – od spisać się – dawniej: zaciągnąć się do wojska, inna pisownia: Spiśla, wymowa lokalna: Spiśla, Śpiśla

SPYRA – od szperać – szukać, gmerać, od staropolskiego szpera, spera – napiwek dla dozorcy, od szperka, sperka, spyrka – słonina

STAMPKA – od staropolskiego stępa – urządzenie do tłuczenia, ubijania lub też pułapka na niedźwiedzia

STANIK – zdrobnienie od imienia Stanisław, Stanek

STELLMACH – od stelmach, stalmach – rzemieślnik wyrabiający drewniane części do wozów

STENCEL – od niemieckiego imienia Stenzel, Stanzel, to od imienia Stanisław, inna pisownia: Stenzel

STILLER – od średniowysokoniemieckiego stillen – uspakajać się, uciszać

STOCHMIOT – od stochmal – pył z mąki w młynie

STONDZIK – może od staropolskiego stonąć – utonąć, lub od ston – blizna , nacięcie, ślad po uderzeniu

SUCHLA – od suchnąć, suchny, suchniały – suchy, jałowy (1405)

SUSA – od sus – długi skok lub od imienia Zuzanna, inna pisownia i wymowa lokalna: Zuza

SYGULLA – od dawnego sygać – cisnąć, rzucić, od syga – sroka, od szyga – przezwisko Żyda

SYLLA – od żyła, wymowa lokalna: Zyla

SYMA – od imienia Szymon

SYMALLA – od imienia Szymon, potocznie Syma, inna pisownia: Szymała

SYNOWSKI – od syn

SZEJCA – od niemieckiego Scheitz , a to z łużyckiego szejc – szewc, inna pisownia: Scheitza,

SZEMICZEK – od imienia Szymon, inna pisownia: Schemitzek, wymowa lokalna: Śymicek

SZMECHTA – od gwarowego smechtać – głaskać, inna pisownia: Schmechta, wymowa lokalna: Śmechta

SZWAGIEREK – od szwagier – mąż siostry, brat żony lub mężą (1705)

SZWEDA – od Szwed – prawdopodobnie przydomek nadawany dzieciom urodzonym po szweckim potopie (wojna trzydziestoletnia), inna pisownia: Sweda, Schweda, Sweyda, wymowa lokalna: Swejda, lub od swędzieć – łaskotać, wydzielać swąd, dawniej też nękać

SZYMAINDA – od imienia Szymon, wymowa lokalna: Symajnda

ŚMIEJA – od staropolskiego śmiejać się – śmiać się, człowiek wesoły, inna pisownia: Schmieja, Smieja

ŚWIEC – od staropolskiego szwiec – szewc, inna pisownia: Schwietz

TOMA – od imienia Tomasz, inna pisownia: Thoma

TOMALA – od imienia Tomasz, inna pisownia: Thomalla, Tomalla

TORKA – od torka – tarnina, wymowa lokalna: Tourka

TRETEL – od tret – chód, stąpanie lub człowiek pochodzący z miejscowości Trett ( Tyrol Południowy), inna pisownia: Trettel. Nazwisko pochodzi z Tyrolu Południowego, od początku XIX wieku w Domaradzu, potem również w Chróścicach

UNRUH – od niemieckiego unruh – niepokój

URBAN – od imienia Urban

URBIK – od imienia Urban, inna pisownia: Urbick

WAINDOK – od staroniemieckiego wand – miedza, wymowa lokalna: Wajndouk

WAKAN – od wakować – być wolnym, nieobsadzonym

WALA – od imienia Walentyn, inna pisownia: Walla

WALDYRA – od niemieckiego wald – las, inna pisownia: Waldera

WALECKO – od imienia Walentyn lub od walec – wał, kłoda

WARKOCZ – od warkocz – splecione włosy, inna pisownia: Warkutsch

WARZECHA – od warzecha, warzocha – duża łyżka drewniana, inna pisownia: Warzeka (USA)

WEBER – od niemieckiego Weber – tkacz

WIECZOREK – od wieczór – pora dnia, wymowa lokalna: Wiecorek

WIENCH – od wiecha – wiązka, wiecheć, pęk czegoś, wymowa lokalna: Wiynch

WIERZGALA – od wierzgać – podskakiwać, kopać, inna pisownia: Wierzgalla, wymowa lokalna: Wiyrzgała

WITTEK – od witać – pozdrawiać kogoś przy spotkaniu, dawniej przybywać, od imienia Wit

WODARZ – od staropolskiego włodać – sprawować władzę, być właścicielem czegoś

WOJCIK – od imienia Wojciech, inna pisownia: Woicik, Woiczik, Wójcik, Wojczyk

WOJTASEK –od imienia Wojciech, inna pisownia: Wojtassek

WOLIK – od wola – zwolnienie od powinności wobec właściciela ziemi, od wół – zwierze hodowlane, może pastuch wołów, inna pisownia: Wollik

WOŚ – od imienia Wojciech, inna pisownia:Wosch, dawna wymowa lokalna: Wouś (1425)

WOŹNY – od woźny – w dawnej Polsce niższy urzędnik sądowy lub od wozić – ktoś, kto wozi, woźnica, inna pisownia: Wozney (USA), Wosny, Woschny (1384)

WRÓBEL – od wróbel – nazwa ptaka

ZIEŃCZYK – od zięć – mąż córki, inna pisownia: Ziencyk, wymowa lokalna: Ziyncyk

ZIMOLONG – od zimoląg – człowiek czuły na zimno, zmarzluch, inna pisownia: Zimolung

ZOSIK – od imienie Zofia

ZOŚKA – od imienia Zofia, inna pisownia: Zoschka


Autor Piotr Wiśny

Subscribe
Powiadom o
8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Karina Goryla
6 lat temu

Uwaga!!!
Przy naszym cmentarzu przy bramie od strony drogi głównej postawiłam na murku tablicę rejestracyjną OPO 1AA5 !!! Ktoś zgubił… Proszę – jak ktoś wie czyja jest – poinformować właściciela…

4 lat temu

Gostaria se possível informar sobre o sobrenome Zappa . Narok

Ellen Hayes
4 lat temu

Jak mogę kupić egzemplarz książki Siolkowice – znaczenie imion? How can I order copies of these history books. My family is from Popielow and Siolkowice. Thank you.

Siołkowice
Reply to  Ellen Hayes
4 lat temu

Z tego co się orientuję, jedyna publikacja związana z tematyką Siołkowic i okolic, która jest dostępna w sprzedaży to “Kronika Popielowa – Chronik von Poppelau”.

Kevin
3 lat temu

I recognize many of these names! Any origin of Skroch ? we were told it was ‘one who lives in the spruce trees’

Piotr
Reply to  Kevin
3 lat temu

Skroch – pochodzi od słowa ” okruch” – crumb

Ursula
1 miesiąc temu

Hallo, dobry wieczor, ja mam sprostowanie albo rozszerzenie , chodzi o Nazwisko GONSIOR, to jest nazwisko pochodzenia franzuskiego i nie ma nicwspolnego z samcem gesi, chociaz sie po polsku podobnie wymawia. Jest nazwiskiem Hugenotow,Calvinistow, sie wywodzi prawdopodobnie od Gantier- Gontier, ktos kto robil rekawiczki. Sama budowa nazwiska GON- SI -OR jest typowa dla nazwiska pochodzenia franzuskiego. Inne wersje to Ganzer, Gonszur, Gonschor, Gensur, Gunzier, Gonzor, naturalnie Gasior, Gesior w Polsce, itd, zaleznie od terenu gdzie sie jego wlasciciele znajdowali i umiejetnosci pisemnych kaplanow. Najstarszy zapisek dla GONSOR znalazlam w Hoo St Werburgh Kent England z 1591, (pierwsze ucieczki Huguenotow z… Czytaj więcej »

Autochton
1 miesiąc temu

Proszę jeszcze zauważyć że gonsior (gąsior) to też “plucia” (naczynie do fermentacji wina) oraz “rajtar” (wykończenie dachu na kalenicy).

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close