Ekstremalne zjawiska pogodowe towarzyszą nam od zarania dziejów i wydaje się być nieprawdą jakoby nasiliły się one w ostatnich latach. 

Zachowane w starych gazetach wycinki prasowe i zdjęcia przeczą tym poglądom. Powodzie na Górnym Śląsku z 1880  i 1903 roku były w swych rozmiarach i tragicznych skutkach bliźniaczo podobne do tej pamiętanej przez nas powodzi stulecia z 1997 r.

Powódź w 1880 roku dotknęła nie tylko miejscowości leżące po prawej i lewej stronie Odry. Ogromne straty wyrządziła w miejscowościach leżących przy brzegach stosunkowo małych rzek jakimi niewątpliwie są Stobrawa i Brynica. Najbardziej poszkodowani byli mieszkańcy takich miejscowości jak; Zagwiździe, Kup, Siołkowice, Brynica, Krzywa Góra, Okoły, Popielów, Murów, St. Budkowice, Domaradz, Kuźnia Domaradzka i Dąbrówka.  Zaś po powodzi w 1903,  już w następnym roku panowała katastrofalna susza (zdj. 5).

Datki dla ofiar powodzi z 1903 roku zbierane wśród emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych dotarły w 1904 r. w wysokości 100 dolarów m.in. do Popielowa (zdj. 6) i być może pomogły choć częściowo pokryć straty poniesione w czasie suszy. Przy czym należy dodać, iż pomoc amerykańskiej Polonii nie była tak śmiesznie mała jakby się dzisiaj mogło wydawać. Ówczesny dolar amerykański miał wartość mniej więcej 33 dzisiejszych dolarów. Tak więc realna wartość tej pomocy miała by wartość 3300 dzisiejszych dolarów, która mogła być jeszcze wyższa przy przewalutowaniu na markę niemiecką z 1904 roku.

Zachowane opisy ekstremalnych zjawisk pogodowych pochodzą z emigracyjnych gazet wydawanych w Stanach Zjednoczonych w językach polskim i niemieckim.

Powódź w 1880 r. w “Der Deutsche Correspondent” – pełny artykuł w j. niemieckim.

Powódź w 1880 r. w “Der Westbote”- pelny artykuł w j. niemieckim