Publikacje o Starych Siołkowicach

Publikacje o Starych Siołkowicach

Zbiór bogatej kolekcji książek opisujących historyczne dzieje miejscowości oraz mieszańców Siołkowic i okolic.


Publikacje o Starych Siołkowicach

Z dziejów Siołkowic i okolicy

Autor: Andrzej Stampka Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2018

Bardzo wiele materiałów pozyskiwał z przekazów i rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi. W ich pamięci pozostał obraz Andrzeja Stampki krążącego po Siołkowicach na swym charakterystycznym rowerze i zbierającego ciekawostki o wsi.

Gromadzony przez lata materiał pozostał w formie obszernego maszynopisu, liczącego 178 stron i zatytułowanego Z dziejów Siołkowic i okolicy. Na podstawie tegoż materiału w roku 1970 została wydana przez Instytut Śląski w Opolu książka Moje Siołkowice. Obrazki z przeszłości. Książka ta była wydana w wersji ocenzurowanej, ponieważ wydawców obowiązywała wówczas inna polityka historyczna dotycząca Śląska Opolskiego.


 Gawędy dębu KlaraPublikacje o Starych Siołkowicach

Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2014

To subiektywne spojrzenie na przeszłość, opisane ręką mieszkańca tych ziem, Niemca. Przed lekturą tej książki należy koniecznie przeczytać słowo wstępne, dowiadując się, kim był jej autor. Paul Sopalla urodził się w 1883 r. w Golczowicach, był nauczycielem. Dwujęzyczna książka to przedruk i tłumaczenie oryginału, wydanego jego własnym nakładem w okresie międzywojennym. Zachowano w niej styl autora i barwny, kwiecisty język. Dzięki temu możemy zajrzeć w serce człowieka, który czuł się Niemcem i jako Niemiec przedstawił historię swojego regionu i jej subiektywną ocenę.

Książka, wzbogacona o piękne zdjęcia, została wydana przez bibliotekę w Popielowie, przy wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Paul Sopalla, Dąb Klara.

 


Publikacje o Starych SiołkowicachOcalić gwarę naszą

Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2013

Książka napisana jest gwarą, zawiera mnóstwo tekstów dzieci z Siołkowic i oczywiście o Siołkowicach.

 


Publikacje o Starych SiołkowicachKapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów.

Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2012

Książka jest ilustrowanym rejestrem obiektów małej architektury sakralnej. W dwunastu wioskach Gminy Popielów: Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnia Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa, jest ich 213 (156 kapliczek, 7 figur, 50 krzyży). Książka obejmuje komplet obiektów z których każdy ma swoją pozycję – ilustracja plus rejestr.

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachSzlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice.

Autor: Otto Spisla, Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2011

Autor opisuje w swojej publikacji codzienne życie mieszkańców Starych Siołkowic, Popielowa, i należących do sąsiedniej gminy Dobrzeń Wielki, Chróścic. W wydanej po polsku pozycji zachowane zostaną wszystkie fotografie, opisy, nawet format książki się nie zmieni.


 

Publikacje o Starych SiołkowicachKronika Popielowa – Chronik von Poppelau

Autor: Karol Nerlich, Popielów: Gminna Biblioteka Publiczna, 2008

Autorem “Kroniki Popielowa” z 1885 r. napisanej niemieckim gotykiem jest ksiądz Karol Nerlich, który w latach 1884-1895 był proboszczem w Popielowie i budowniczym obecnego Kościoła Parafialnego.

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachSiołkowice. Zarys dziejów wsi opolskiej.

Autor: Manfred Kutyma, Opole: Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski, 2007

Książka powstawała prawie przez 30 lat w oparciu o rzetelne i wiarygodne źródła historyczne, m.in. o księgi metrykalne, które zostały udostępnione autorowi przez księdza Eryka Kokota, byłego  proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Siołkowicach. Autor poświęcił prawie rok czasu na analizę materiałów zgromadzonych w Deutsche Bibliotek in Frankfurt am Main a także na analizę zbiorów Archiwum Żeglugi Morskiej miasta Hamburg, bo to przez to miejsce odbywała się emigracja Siołkowian do obu Ameryk.

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachPolski król z matecznika.

Autor: Tadeusz Bednarczuk, Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2005

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachJakub Kania.

Autor: Zbigniew Zielonka, Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachOsada nad Srebrnym Potokiem. 

Autor: Bolesław Mrówczyński, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 

 

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachBitwa o Pilarzinho.

Autor: Bolesław Mrówczyński, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

 

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachMoje Siołkowice. Obrazki z przeszłości.

Autor: Andrzej Stampka, Opole, Instytut Śląski, 1970

 

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachMoje wspomnienia. Fragmenty pamiętników.

Autor: Jakub Kania, Opole: Instytut Śląski, 1968

 

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachStare i Nowe Siołkowice cz.1. Praca zbiorowa pod kierunkiem Mieczysława Gładysza. 

Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachStare i Nowe Siołkowice cz.2. Praca zbiorowa pod kierunkiem Mieczysława Gładysza

Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1966

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachPieśni ludowe Śląska Opolskiego

Autor: Cieszyn Jan Tacin, Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1963

Autor w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1955 – 58 spisał pieśni i przyśpiewki na terenie kilku wsi w naszym regionie. Pozycja ta to doskonałe źródło wiedzy o mentalności mieszkańców naszej wsi, prezentowane są tu bowiem pieśni zalotne, weselne, żołnierskie, żartobliwe śpiewne docinki i wiele innych, a wszystko to w pięknej gwarze, powoli coraz mniej zrozumiałej.

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachSłownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim.

Autor: Alfred Zaręba, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1960

 

 

 


 

Publikacje o Starych SiołkowicachSiołkowice Stare. Z zespołowych badań etnograficznych przeprowadzanych na Górnym Śląsku pod kierunkiem Mieczysława Gładysza.

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1958

 

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close