Rok 1903. Tułaczka po ziemię.

Rok 1903. Tułaczka po ziemię.

Do znanych nam historii na temat wychodźctwa rodzin  za ziemią z “przepełnionego” wyżem demograficznym Popielowa, Siołkowic czy Chróścic do Kuźnicy i Przystajni pod Częstochową na ziemiach polskich pod rosyjskim zaborem, należałoby wspomnieć jeszcze emigrację w granicach Królestwa Prus w XIX i na przełomie XX wieku na tereny Wielkopolski (Jarząbkowo, Małachów, Wierzbiczany, Mielżyn oraz Mąkownica pod Witkowem) i okolice Lublińca na Górnym Śląsku.

Okazją do tego przyczyniła się wyszukana w ” Der Oberschlesische Wanderer” z maja 1903 r. ( zdj. 1) krótka wzmianka o sprzedaży i parcelacji majątku Górnego i Dolnego Sadowa pod Lublińcem należącego od 1776 r. do pruskiego oficera J.G. von Schilla z Saksonii, ojca bohatera narodowego Prus – Ferdynanda von Schill, oficera i dowódcy wojsk pruskich, poległego w 1809 r. pod Stralsund w walkach z koalicją napoleońską. Potem majątek nabył ród von Strachwitz posiadający rozliczne majątki na całym Śląsku. W 1896 r. hrabia Kurt von Strachwitz sprzedaje majątek – 1400 mórg ziemi zostaje rozpalcelowane i sprzedane miejscowym gospodarzom. Dobra majątku, w tym pałac i zabudowania gospodarcze wraz z żywym i martwym inwentarzem, do tego ogród i park, parowa cegielnia oraz 800 mórg dobrej roli i 200 mórg lasu nabyło dziesięć rodzin z Siołkowic i Chróścic koło Opola.

Rok 1903. Tułaczka po ziemię.

W jakich okolicznościach owe 10 rodzin dotartło do Sadowa pod Lublińcem wyjaśnia artykuł jaki się ukazał 1 listopada 1936 r. w gazecie “Polonia” (zdj. 2), opisujący dole i niedole rodzin z podopolskich wsi osiadłych pod koniec XIX w. na terenach Wielkopolski ( fragment odnoszący się do przesiedlenia się dziesięciu rodzin do Sadowa zaznaczono żółtym kolorem).

Rok 1903. Tułaczka po ziemię.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close