Aktualizacja [10.12.2018] – Droga oficjalnie otwarta!

Henryk Lakwa, starosta opolski i Sybilla Stelmach, wójt Popielowa otwarli dziś (10.12.18) drogę w Starych Siołkowicach. I etap rozbudowy kosztował ponad 4 miliony, z czego powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 775 953,15 zł. z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Wykonawca na długości prawie 0,5 km. poszerzył jezdnię, wybudował chodnik oraz kanalizację przeciwdeszczową. Zbudowano także kładkę pieszo – rowerową i wyremontowano most na rzece Brynica.

(info i foto. powiatopolski.pl)

 

Aktualizacja [07.11.2018] – Most jest gotowy!

Druga warstwa asfaltu jest położona. Most nad rzeką Brynica jest głowowy i można swobodnie przejechać samochodem! Teraz pozostało tylko czekać na oficjalne oddanie drogi do użytku! 

 

Aktualizacja [17.10.2018] – Jest pierwsza warstwa asfaltu!

Na remontowanym odcinku ul. Klapacz położono pierwszą warstwę asfaltu. Do mostu, chodnik jest praktycznie gotowy. Nadal trwają prace nad mostem i kładką na rzece Brynica.

 

Aktualizacja [25.08.2018] – Jest możliwość przeprawy przez rzekę!

Na rzece Brynica zbudowana została prowizoryczna kładka, która daje możliwość przejazdu mieszkańcom, nadkładającym do tej pory spory odcinek drogi objazdu przez Popielów.

 

Aktualizacja [05.08.2018] – Będzie zamknięta ul. Klapacz!

Od poniedziałku (06.08.2018) kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami dojazdu na kąpielisko w Nowych Siołkowicach. Odcinek ul. Klapacz, tuż przed mostem nad rzeką Brynicą, będzie niestety zamknięty. Objazd od strony Starych Siołkowic jest oznakowany i prowadzi przez Popielów – w sumie 5,8km. 

Aktualny postęp prac: usunięte zostały drzewa wraz z korzeniami, stary asfalt został zerwany i trwają prace nad rozbudową kanalizacji deszczowej.

 

Aktualizacja [17.06.2018]

Szykują się duże utrudnienia dla mieszkańców, którzy mieszkają za mostem nad rzeką Brynicą. Most na czas remontu będzie nie przejezdny!

Będzie bezpiecznej na ul. Klapacz – droga zostanie poszerzona, wymianie poddana zostanie jej nawierzchnia, a mieszkańcy doczekają się wreszcie chodnika.

Niestety wszystko to kosztem wycinki przydrożnych, leciwych drzew, które przez wiele lat dawały cień i piękny specyficzny klimat tej ulicy.

Z remontu na ul. Klapacz skorzystają nie tylko kierowcy czy rowerzyści, ale w szczególności dzieci szkolne, które za 2  lata będą uczęszczały do szkoły podstawowej na ul. Klapacz. Działające na tej ulicy gimnazjum zostanie w niedługim czasie wygaszone na skutek reformy oświaty i nastąpi przeniesienie ”podstawówki na Gburach”  do danego budynku. Budowa chodnika jest wielkim udogodnieniem i bezpieczeństwem dla dzieci uczęszczających do tejże szkoły. Ta inwestycja do duży krok dla bezpieczeństwa ruchu na ul. Klapacz!

Koszt remontu powiatowej drogi wyniesie około 4 milionów złotych i jest podzielony na etapy.

Etap I – obejmuje następujące roboty na odcinku (kilometraż wg projektu): od km 1+059,72 do km 1+554,72 w branży drogowej, wod – kan. i melioracyjnej, na całości tj. od km 0+000 do km 1+554,72 dla branży mostowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej

 • roboty telekomunikacyjne (przebudowa sieci telekomunikacyjnej – usunięcie miejsc kolizji z infrastrukturą drogową),
 • roboty elektroenergetyczne (przebudowa sieci napowietrznej, przebudowa linii kablowej w pobliżu stacji trafo w celu usunięcia miejsc kolizji z infrastrukturą drogową),
 • roboty mostowe: budowa kładki dla pieszych na rzece Brynica, równolegle do istniejącego mostu, remont mostu nad rzeką Brynica
 • roboty drogowe, w tym m.in.: rozbiórkę elementów o złym stanie technicznym: istniejącej jezdni, wybranych zjazdów oraz dojść do posesji,
 • poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m
 • budowę chodnika o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
 • 16 zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szerokości dostosowanej do szerokości bram (nie więcej niż szerokość jezdni)
 • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną
 • roboty wodno – kanalizacyjne i melioracyjne
 • roboty przygotowawcze (wycinka i zabezpieczenia drzew)
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z inspekcja kamerą, wykonanie drenażu, przebudowa kolidującej kanalizacji sanitarnej
 • roboty konserwacyjne na rzece Fiszerka.