“Wiersz o strojach górnośląskich” Jakuba Kani ukazał się w grudniu 1948 r. w tygodniku społeczno – literackim “WIEŚ”.