blank16 listopada był ważnym dniem dla naszej małej ojczyzny. Mieliśmy możliwość zadecydowania o kształcie naszego samorządu. W 25 rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów swoimi głosami powierzyliśmy zarządzanie, wyznaczanie strategii i kierunków rozwoju naszej wioski, gminy i województwa konkretnym osobom. Zaufaliśmy im. Nasz głos stał się ich nominacją. To właśnie my – wyborcy – jesteśmy tu najważniejsi. Podjęliśmy bowiem ważne decyzje na najbliższe cztery lata.
Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się kandydować do samorządów. Dziękujemy i gratulujemy tym, którzy demokratycznie otrzymali przepustki samorządowców. Dziękujemy tym, którym wyniki wyborów tych przepustek nie przyniosły. Pokazaliście, że nasze sprawy nie są Wam obce. Każde kandydowanie wymaga zaangażowania, poświęcenia, zapału i pomysłu. Także to przegrane. Czekają nas jeszcze niejedne wybory. Będzie sposobność na realizację swoich planów.   

Nowego-starego Wójta i nową Radę Gminy witamy z radością i nadzieją. Cieszymy się z reprezentacji w Radzie Powiatu. Życzymy wszystkim samorządowcom dobrego czasu. I zawsze decyzji na plus – dla dobra naszej małej ojczyzny.