Zapraszamy na wystawę: “Wielcy stąd – znane osobowości z powiatu opolskiego”, która obędzie się w  Gminnej Bibliotece w Popielowie w dniach od 02 do 19 września 2019 r. 

Bohaterami wystawy są mieszkańcy, osoby związane z miejscowościami w powiecie opolskim ziemskim, którzy tworzyli i nadal tworzą historię swojego regionu. Pasją, działaniem, postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach – w życiu społecznym, politycznym, naukowym, kulturalnym, sportowym…

Wystawa jest zbiorem historii Opolan życiem pisanych, której ideę trafnie wyrażają słowa Franciszka Sośnika:

Szukamy ludzi wielkich, jacy urodzili się w naszych okolicznych wioskach. A jakie ma być owo kryterium „wielkości” przesądzające o tym, że dana postać jest osobą wielką, niezwykłą? Czy wybitne są tylko te osoby, które zdobyły ponadprzeciętne wykształcenie, a za swe dokonania zdobyły powszechne uznanie? Czy „wielkim” jest tylko ten człowiek, który dokonał w swym życiu wielu odkryć i wynalazków, albo którego działalność wpłynęła na losy, na obraz życia wielu ludzi? A może „wielkimi” są ludzie których los, często wbrew ich woli, postawił na jakimś wyjątkowym stanowisku, albo wykonywali jakiś niezwykły i rzadki zawód, byli medykami, profesorami, działaczami lub dowódcami wojskowymi? Mam wątpliwości. Czyż na miano „wielki” nie zasługują również ludzie, którzy swoją codzienną, mrówczą pracą służyli cicho i w pokorze innym, albo ludzie, którzy w swym życiu dokonali tylko jednego czynu, ale mającego rangę czynu heroicznego?

Źródło: Echo Gmin Opolskich

Zapraszamy na wystawę: "Wielcy stąd - znane osobowości z powiatu opolskiego"

Zapraszamy na wystawę: “Wielcy stąd – znane osobowości z powiatu opolskiego”