O Sebastianie Edmundzie Wosiu-Saporskim (1844 – 1934), nazwanym ojcem polskiej emigracji w Brazylii napisano na naszej stronie wiele. Wystarczy sięgnąć do archiwum siołkowickiej strony internetowej.

Jako ciekawostkę warto dodać, iż w 1924 r. na wniosek konsula RP w Kurytybie Zbigniewa Miszke, ówczesny prezydent II RP – Stanisław Wojciechowski uhonorował  Sebastiana Wosia-Saporskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), drugim co do ważności odznaczeniu po Orderze Wojennym Virtuti Militari. Tym samym pozostał on  jako jedyny siołkowiczanin odznaczony tym zaszczytnym i historycznym już orderem II Rzeczypospolitej nadanym mu na emigracji w Brazylii. Warto jeszcze dodać, iż kiedy w 1867 roku opusczczał rodzinne Siołkowice Sebastian Woś był obywatelem Królestwa Prus. Od tego czasu minęło 51 lat kiedy Polska w 1918 r. odzyskała niepodległość. Jego Siołkowice, do których tęsknił przez całe życie na obczyźnie, 11 lat po jego śmierci w 1934 roku, w wyniku rewizji granic po II wojnie światowej (1945 r.) znalazły się w granicach powojennej Polski Ludowej.

O nadaniu E. S. Wosiowi orderu Polonia Restituta informowały w 1924 r. polonijne gazety Kurytyby (zdj. 2,3,4), a w 1929 r. artykuł poświęcony temu wydarzeniu w opolskich „Nowinach Codziennych” opublikował siołkowicki redaktor tej gazety Piotr Pampuch (zdj. 5)