Siołkowicki epizod z życia Hansa Bimlera.

Hans Bimler nie był rodowitym siołkowiczaninem. Urodził się 27-01-1860 r. w Godullahütte (dzisiaj dzielnica Rudy Śl.). Tutaj ukończył szkołę ludową (podstawową). Dalszą naukę kontynuował w bytomskim gimnazjum. Po jej ukończeniu na krótko podejmował pracę jako nauczyciel w szkołach w Opolu, w Dobrzeniu Wielkim, w Czarnowąsach i Chróścicach. Nieco dłużej bo na osiem lat zatrzymuje się w Siołkowicach, gdzie jesienią 1883 r. otrzymuje posadę kierownika (dyrektora) szkoły podstawowej na Klapaczu .

Był on drugim z kolei kierownikiem wybudowanej w 1876 r. drugiej szkoły podstawowej Starych Siołkowic (byłe gimnazjum). To tutaj odkrywa w sobie zamiłowanie i talent do rysunku i malarstwa. Tu następuje pierwszy etap jego kariery artystycznej, zapoczątkowanej pierwszymi, jeszcze amatorskimi próbami tworzenia rysunków, akwareli czy obrazów. Zafascynowany wiejskimi pejzażami z pasją tworzy rysunki, szkice i obrazy pełne wiejskiej architektury i krajobrazów z natury, w których pierwszoplanową rolę odgrywają słomiane strzechy wiejskich zagród, drewniane płoty, studnie z żurawiem, wiatraki i młyny wodne, a także przydrożne kapliczki oraz wiejskie drogi i dukty leśne pełne drzew i krzewów. Inne ulubione motywy jego prac to rzeki, potoki z otaczającym je pejzażem, duże, przemysłowe obiekty budowlane, drewniane kościółki, ruiny zamków i pałace oraz krajobrazy górskie z Beskidów. . Krajobrazy Siołkowic i pobliskiej okolicy (stary popielowski browar) stanowiły zapewne twórcze natchnienie pierwszych prac H. Bimlera – rysownika i malarza samouka. Być może wiele z nich pochodzących z tamtego początkowego okresu ozdabiało ściany co niektórych domostw siołkowickich notabli czy gospodarzy. Jeszcze po II wojnie światowej w niektórych domach w Siołkowicach wisiały umieszczone w ramkach niewielkie obrazki narysowane ołówkiem bądź piórkiem albo namalowane akwarelą na tekturze, często przedstawiające jakiś motyw wiejskiej zabudowy z tego gospodarstwa. Ile z nich było sygnowanych nazwiskiem Bimlera? Czy jakiś z nich pokryty grubą warstwą kurzu mógł przeleżeć na jakimś siołkowickim strychu do dzisiaj?

W 1887 r. po rocznej nauce we wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego zdaje egzamin uprawniający go do nauczania rysunku. Od 1899 do 1920 r. pracuje jako nauczyciel plastyki w miejskim gimnazjum w Bytomiu. Od 1910 do 1919 r. przy dużym wsparciu przez swojego syna dr Kurta Bimlera wybitnego znawcy architektury Górnego i Dolnego Śląska kieruje Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Po tym okresie na ostatnie dziesięć lat życia przenosi się do Wrocławia gdzie mieszkały jego dzieci. Zmarł we Wrocławiu 02-10-1929 r. gdzie pochowano go na cmentarzu św. Doroty. Przedstawione niżej zdj. prac Hansa Bimlera pochodzą z początkowego, siołkowickiego okresu. Motywów dostarczały nie tylko wiejska zabudowa Siołkowic. Rysował pejzaże i obiekty budowlane w okolicach Murowa gdzie poznaje swoją żonę Paulę Holzbrecher, a także w wielu innych miejscach Śląska Opolskiego. Blisko sto prac Bimlera przechowuje w swoich zbiorach Górnośląskie Muzeum w Bytomiu. Jeszcze za życia tego utalentowanego rysownika wykorzystywano jego ilustracje i obrazki w wydawanych w tamtym czasie gazetach, czasopismach, a także książkach, przewodnikach i innych wydawnictwach opisujących ziemie śląskie. Stanowiły uzupełnienie tekstu, zastępując dopiero co raczkującą fotografię.

Na zdjęciach w galerii – wybrane prace H. Bimlera.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments