Sieci Najciekawszych Wsi. Na drodze do odkryć – w meandrach losu Śląska i Ślązaków

Ze Starych Siołkowic (alt-Schalkowitz) odry nie widać, a majestatycznie meandruje niespełna 3 km dalej, po płaskiej jak stół nizinie Śląskiej. Ta wielka rzeka często wychodzi z nurtu poza brzegi. Przez lata wpisała się w życie wsi – żyzną ziemią i wielkim zagrożeniem. „Powódź tysiąclecia” w roku 1997 wdarła się do wsi, siejąc zniszczenie. Jednak Stare Siołkowice swą przestrzeń otwierają właśnie ku rzece, jakby w geście ufności.

Stare Siołkowice Farski Staw W Starych Siołkowicach historia – odległa na co dzień, wręcz niewidoczna, niczym wijąca się rzeka, za każdym zakrętem odsłaniała nową perspektywę: raz dostatnią i pomyślną, raz pełną ludzkich dramatów i trudnych wybo-rów. Tu los przyciągał ludzi i wyganiał w świat – choćby w latach 1869 -1870, kiedy z Siołkowic do Brazylii wyemigrowały 32 rodziny. Mieszkaniec Starych Siołkowicach Sebastian Woś uznawany jest za „ojca” emigracji polskiej do Brazylii. obie wojny światowe pochłonęły setki ofiar, mieszkańców wsi. Usytuowane obok kościoła pomniki poległych wypełnia długa lista nazwisk, zarówno polsko jak i niemiecko brzmiących. Zawiły los w Starych Siołkowicach splatał polską mowę i tożsamość z mową i tożsamością niemiecką. Tu pielę-gnuje się pamięć o urodzonym i zmarłym we wsi Jakubie Kani (1872-1957) – polskim poecie, ludowym pisarzu i działaczu oświatowym. Dziś godne współżycie Polaków i Niemców pozwala kultywować śląską gwarę – w niej „po śląsku” znaczy „po nasymu”.

Stare Siołkowice, w sąsiedztwie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, to idealne miejsce na wypoczynek dla całej rodziny. Jest plac zabaw NIVEA, siłownia zewnętrzna, mini Zoo i strzeżone kąpielisko. Są trasy rowerowe oraz możliwość wypożyczenia roweru. od lat mieszkańcy z sukcesem angażują się w rozwój Starych Siołkowic. W roku 2010 wieś zwyciężyła w konkursie Piękna Wieś opolska.