Nase ślónsky historije

Przedstawione tutaj prace to nie tylko historyjki spisane gwarą na potrzeby konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na Ty”. To również obrazki z historii i przeszłości naszych Starych Siołkowic, naszej Małej Ojczyzny. Może sprawią pewne trudności w czytaniu i rozszyfrowaniu poszczególnych słówek, jednak dla wszystkich, którzy „korzeniami” tkwią tu z pokolenia na pokolenie będą mniej kłopotliwe. Dla pozostałych niech będą zachętą do poznania… kierując się słowami Lucie Di Angeli Ilovan: „Człowiek, który nie zna swojej przeszłości, nie ma przyszłości”. Autor MM.