Od 1 marca 2010 roku istnieje w naszej wsi Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Główne cele Stowarzyszenia to między innymi: wspieranie rozwoju wsi, współpraca z samorządem, parafią, organizacjami i stowarzyszeniami, wspieranie i inicjowanie działań kulturalno-oświatowych, promocja, upowszechnianie i ochrona wartości kulturowych, tradycji i folkloru naszej „Małej Ojczyzny”.

Władze i członkowie Stowarzyszenia przyjmują wszelkie propozycje mieszkańców w zakresie realizacji w/w celów.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Michała 55 w Starych Siołkowicach.