W lipcu 2018r. powołana przez Stowarzyszenie Nasza Wieś St. Siołkowice komisja konkursowa wyłoniła herb Starych Siołkowic. Herb cechuje się prostotą, jego symbolika jest wymowna, a kolorystyka ograniczona do 5 barw.

Herb Starych Siołkowic to herb z tarczą trójdzielną. Po jego prawej stronie heraldycznej (po lewej stronie patrzącego) znajduje się korpus młyna wiatrowego w polu złotym (żółtym), który symbolizuje słynne wiatraki ze Starych Siołkowic. Ich burzliwa historia wpisała się w dzieje wsi, a charakterystyczne sylwetki przez długi okres stanowiły wyróżnik w siołkowickim krajobrazie. Niestety spotkał je smutny koniec, gdyż padły ofiarą podpalenia. O historii siołkowickich wiatraków wspominaliśmy w poście https://staresiolkowice.pl/historia-siolkowickich-wiatrakow/
 
Z lewej strony heraldycznej (po prawej stronie patrzącego) widnieje koło młyna wodnego w polu niebieskim, które symbolizuje młyn wodny, stojący niegdyś w Starych Siołkowicach, a obecnie znajdujący się na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Ten wspaniały zabytek techniki i gospodarności dawnych pokoleń jest dostępny dla zwiedzających. Więcej informacji o historii młyna pod adresem: https://staresiolkowice.pl/historia-kolem-sie-toczy/
 
Herb Stare Siołkowice

Herb Stare Siołkowice

 
Rzemiosło młynarza było nierozerwalnie związane ze Starymi Siołkowicami i choć mieszkańcy bardziej kojarzą z nim wiatraki, to młyn wodny ma dłuższą tradycję użytkowania.
 
Kolory złoty i niebieski w polach herbu symbolizacją przynależność Starych Siołkowic do Górnego Śląska i dziedzictwa książąt opolskich. Są to kolory o głębokiej symbolice chrześcijańskiej.
 
Pleciony koszyk wiklinowy w dolnej części tarczy nawiązuje do popularności rzemiosła koszykarskiego wśród dawnych mieszkańców St. Siołkowic. Koszykarstwo swój największy rozwój osiągnęło w drugiej połowie XIX wieku i było na naszym terenie bardzo popularne. Zielone pole w dolnej części herbu to symbol natury (przyrody) i przynależności Siołkowic do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 

Herb Starych Siołkowic do pobrania!

Herb reprezentuje symbolicznie rzemiosła, które kształtowały naszą społeczność na przestrzeni wieków!

blank

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie opracowane przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego
Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach poddziałania 19.2
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.