W lipcu 2018r. powołana przez Stowarzyszenie Nasza Wieś St. Siołkowice komisja konkursowa wyłoniła herb Starych Siołkowic. Herb cechuje się prostotą, jego symbolika jest wymowna, a kolorystyka ograniczona do 5 barw.

Herb Starych Siołkowic to herb z tarczą trójdzielną. Po jego prawej stronie heraldycznej (po lewej stronie patrzącego) znajduje się korpus młyna wiatrowego w polu złotym (żółtym), który symbolizuje słynne wiatraki ze Starych Siołkowic. Ich burzliwa historia wpisała się w dzieje wsi, a charakterystyczne sylwetki przez długi okres stanowiły wyróżnik w siołkowickim krajobrazie. Niestety spotkał je smutny koniec, gdyż padły ofiarą podpalenia. O historii siołkowickich wiatraków wspominaliśmy w poście https://staresiolkowice.pl/historia-siolkowickich-wiatrakow/
 
Z lewej strony heraldycznej (po prawej stronie patrzącego) widnieje koło młyna wodnego w polu niebieskim, które symbolizuje młyn wodny, stojący niegdyś w Starych Siołkowicach, a obecnie znajdujący się na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Ten wspaniały zabytek techniki i gospodarności dawnych pokoleń jest dostępny dla zwiedzających. Więcej informacji o historii młyna pod adresem: https://staresiolkowice.pl/historia-kolem-sie-toczy/
 
Herb Stare Siołkowice

Herb Stare Siołkowice

 
Rzemiosło młynarza było nierozerwalnie związane ze Starymi Siołkowicami i choć mieszkańcy bardziej kojarzą z nim wiatraki, to młyn wodny ma dłuższą tradycję użytkowania.
 
Kolory złoty i niebieski w polach herbu symbolizacją przynależność Starych Siołkowic do Górnego Śląska i dziedzictwa książąt opolskich. Są to kolory o głębokiej symbolice chrześcijańskiej.
 
Pleciony koszyk wiklinowy w dolnej części tarczy nawiązuje do popularności rzemiosła koszykarskiego wśród dawnych mieszkańców St. Siołkowic. Koszykarstwo swój największy rozwój osiągnęło w drugiej połowie XIX wieku i było na naszym terenie bardzo popularne. Zielone pole w dolnej części herbu to symbol natury (przyrody) i przynależności Siołkowic do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 

Herb Starych Siołkowic do pobrania!

Herb reprezentuje symbolicznie rzemiosła, które kształtowały naszą społeczność na przestrzeni wieków!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie opracowane przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego
Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach poddziałania 19.2
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.