Temat emigracji do Brazylii  jest nierozerwalnie  związany z historią Starych Siołkowic i chyba nie trzeba  nic o niej pisać, wystarczy przeczytać przynajmniej w części to co przy różnych okazjach na ten temat napisano przez ostatnie 150 lat.

W nawiązaniu do wpisu z 2 marca 2019r. dalszy ciąg artykułów Witolda Łaźniewskiego w tygodniku literackim “Głos” z 1892 r. o pierwszych, pionierskich latach kolonizacji polskiej wokół Kurytyby oraz artykuł K. P. Rewera z 1899 roku -“Polska kolonizacya zamorska” z “Tygodnika Ilustrowanego”.

czytaj cały artykuł “Kolonije polskie w stanie Parana w Brazylii” cz. IV 

czytaj cały artykuł “Kolonije polskie w stanie Parana w Brazylii” cz. V

czytaj cały artykuł “Polska kolonizacya zamorska”

 ————————————————————————————

Zdj. 1 – emigranci z Siołkowic – rodz. Wosch – Gbur

Zdj 2 – panorama Kurytyby z 1885 r.

Zdj. 3 –  S. E. Woś Saporski  na zdjęciu grupowym w 1922r.

Zdj. 4, 5, 6 i 7 – artykuł Wosia Saporskiego napisany w 1922 r. w stulecie niepodległości Brazylii o Kurytybie z 1871 r. – okresu kiedy przybyli tam pierwsi osadnicy z Siołkowic.

Zdj. 8 i 9 – tekst  korespondenta polskiego Wojciecha Breowicza “Moje dzieci” w okresie międzywojennym o początkach osadnictwa i o zachowaniu języka polskiego, a także gwary śląskiej wśród emigrantów spod Opola.