W kwietniu 1929 r. organy prasowe komunistycznych partii i związków całej nieomal Europy ostro protestowały przeciwko wizycie mocno znienawidzonego bułgarskiego cara i króla Borysa III w Karlsruhe w Badenii – kraju związkowym Niemiec. Ojcem chrzestnym Borysa III był car Rosji Mikołaj II.

Car Bułgarii Borys III (1894 - 1943)

Car Bułgarii Borys III (1894 – 1943)

"Duch Casu" 12 kwietnia 1929 r.

“Duch Casu” 12 kwietnia 1929 r.

 

Tą groteskową pomyłkę prostowały nieco później inne gazety w tym czeski dziennik „Duch Casu” wyjaśniając, iż Borys III przebywał w tym czasie z wizytą u swojej siostry w Carlsruhe na Górnym Śląsku obnażając przy tym ignorancję i niekompetencje w komunistycznych kręgach ówczesnej Europy, w której to istniały dwie miejscowości o takiej samej nazwie ( zapisywanej w różnych okresach jako Karlsruhe lub Carlsruhe) i  podobnej architektonicznie zabudowie opartej na planie w kształcie gwiazdy. Car Bułgarii przebywając  wówczas w Pokoju (Carlsruhe), mimo że był ochrzczony w  wierze katolickiej jak i prawosławnej nie omieszkał zapewnie wstąpić do ewangelickiego koścoła Księżnej Zofii – pierwszego protestanckiego kościoła  na Śląsku (1775), a także do zewsząd otaczającego Pokój parku zdrojowego „ Bad Carlsruhe”

 Niżej; zdjęcia z wydawnictwa „Alt Schlesien”przedstawiają Pokój z okresu kiedy przebywał w nim car Borys III.