Wypadki (1870 -1923)

W okresie letnim wzrastała ilość wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Oto kilka wycinków prasowych ze starych gazet o wypadkach w naszej okolicy.