O pijaństwie

Zdarzenie jakim było upicie alkoholem dziecka w Siołkowicach, w 1870 r. było tak naganne, iż rozpisywały się o tym nie tylko gazety śląskie.  Gazeta Toruńska w korespondencji z Siołkowic zganiła zwyczaj palenia fajek w czasie podróży na wozie w drabkach. Pijaństwo doprowadzało czasem do sytuacji komicznych, ale też nierzadko tragicznych.