Dekanat Siołkowice - krótki zarys historyczny - cd. ( IV ). Parafia Budkowice

Dekanat Siołkowice – krótki zarys historyczny – cd. ( IV ). Parafia Budkowice

Stare Budkowice są kolejną parafią należącą w pewnym okresie do dekanatu siołkowickiego, opisaną przez Franciszeka Godulę– redaktora śląskich gazet na początku XX wieku , niestrudzonego badacza śląskiej historii oraz dziejów kościoła katolickiego na Śląsku.

Poniżej zamieszczamy tekst jaki ukazał się w niektórych śląskich gazetach w 1922 r. z zachowaniem oryginalnej pisowni, gramatyki, składni, wymowy i interpunkcji.

Stosunkowo obszerna parafia budkowicka obejmuje wsie Stare i Nowe Budkowice, Dębiniec, Bukowo, Blimkinów, Kały, Syseród i Grabice i liczy obecnie przeszło 3550 wiernych. Do czasów niedawnych należała także do parafii wieś Laskowice z kościółkiem pod wezwaniem św. Wawrzyńca, którą przyłączono do pierwotnie niewielkiej parafii tułskiej. Kościół parafialny w Starych Budkowicach poświęcony jest na cześć św. Rocha.
Wieś sama zalicza się do osad nowszych; po raz pierwszy wspomina ją pewien dokument, wygotowany w roku 1532. Kościół zbudowano tu znacznie później; w sprawozdaniach wizytacyjnych z lat 1679 i następnych nie znajdujemy o nim najmniejszej wzmianki. Jedynie z akt parafialnych wynika, że pierwsza świątynia budkowicka powstała dopiero w roku 1713. Był to kościółek drewniany, który początkowo należał do parafii jełowskiej. Dopiero w roku 1795 ustanowiono przy nim kapelana lokalnego, zaś 1827 r. proboszcza. Dnia 15 grudnia roku ostatniego wyniesioną została świątynia do rzędu kościołów parafialnych. W roku 1847 rozebrano drewniany kościółek, zastępując go już w roku następnym nowym, murowanym bydynkiem, zbudowanym w pięknym stylu bizantyńskim, który przetrwał do czasów obecnych.
 Nowe Budkowice powstały w drugiej połowie wieku XVIII na parcelach, należących przedtem do folwarku, będącego własnością ówczesnego urzędu zamkowego w Opolu. Do obwodu gminnego należy niewielka kolonia Murzynki. Obecnie liczy wieś z kolonią około 550 mieszkańców.
Dębiniec założyli w roku 1811 właściciele majętności ziemskich z Starych Budkowic celem lepszej uprawy roli tu położonej. Niedługo powstała tu poważna kolonia, która dorównuje pod względem liczby mieszkańców niedalekim Nowym Budkowicom. Już po roku 1860 wznosiło się tu 5 posiadłości zagrodniczych i 47 chałupniczych.
Wieś przemysłową Zagwiżdż jakoteż przylegająca do niej kolonię Hutę kluczborską, należące do niedawna do parafii budkowickiej, założono po przejściu Śląska pod panowanie pruskie, mianowicie w roku 1755. Nasamprzód wzniesiono tu piec wysoki i lejarnię, w których produkowano anunicyę dla potrzeb wojskowych. Początkowo napotykano na różne trudności ze szkodą dla rozwoju huty i  nowej osady. Rząd do którego zakład hutniczy należał, zaczął sprowadzać kolonistów; juz w roku 1769 naliczono tu 45 posiadłości. Z biegiem lat powiększono zakład oraz wzniesiono nowe huty w okolicy bliższei i dalszej. Obecnie liczy Zagwiżdż przeszło 1400 mieszkańców, – Bukowo liczy około 400 mieszkańców, resztę wsi, jak Blimkinów, Kały, Syseród i Grabie zanieszkują w przewadze protestanci, którzy posiadają w Blimkinowie zbór ewangelicki.

Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach - 1954 r.
Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach – 1954 r.
Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach - 1954 r.
Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach – 1954 r.
Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach
Kościół św. Rocha w Starych Budkowicach – 1954 r.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close