Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy cz.1

Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy cz.1

Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy cz.1Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy w latach 1875 – 1886

Opracowano na podstawie dokumentów
w Archiwum Państwowym w Opolu
Helena Kokot i Józef Moczko
Lipiec 2010 r.

 

Słowo wstępne

         Aktualnie zmiana środowiska, wyjazd gdzieś na stałe, lub czasowo nie stanowi problemu. Gdy potrzeba korzysta się z tej powszechnej możliwości, by osiąść w innym miejscu o dogodniejszych warunkach, zarobić trochę grosza, czy np. zacieśnić więzi rodzinne. Dziś wyjeżdża się najczęściej zarobkowo, nierzadko z firmami, które mają swoje interesy w świecie.

Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy cz.1

        
            Kiedyś uwarunkowania były inne, świat mniej zbadany, możliwości przemieszczania się ograniczone, „wszędzie było daleko”, to i zjawisko społeczne zwane emigracją inaczej wyglądało.

         Emigracja, inaczej ruch wędrówkowy przypisany jest człowiekowi praktycznie od czasu, gdy przyjął życie osiadłe, zorganizował się we wielkie wspólnoty, regiony i państwa. Gdy w miejscach bytowania, zamieszkania jednostki, grupy, czy też osoby o niekorzystnym statusie uważały, że lepszą przyszłość mogą sobie zorganizować gdzie indziej decydowały się na zmianę środowiska. Z drugiej strony zdarzało się, że zmuszano do emigracji.

         Emigrowano z wielu powodów: ekonomicznych (bytowych), politycznych, religijnych, rodzinnych i w końcu zarobkowych. Bez zamiaru powrotu, albo z takim zamierzeniem.

         Na wielką skalę zjawisko to rozwinęło się w Okresie Wielkich Odkryć Geograficznych, szczególnie po odkryciu obu Ameryk, na przełomie XV i XVI wieku. Był to już dość zorganizowany podbój świata, który trwał parę wieków.

         W XIX wieku emigracja nabrała nowej jakości, głównie za sprawą rozwoju środków komunikacji i „zachęt państwowych” administracji „zamorskich ziem”. Magia darmowej ziemi obiecanej ściągała ludzi spragnionych jej tysiącami z całej Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Głównie angielskojęzycznych i niemieckojęzycznych, ale także relatywnie dużo polskojęzycznych. W ostatnich dziesięcioleciach wieku trend przybrał wręcz masowy wymiar. Choć władze starały się go ograniczać, wiele rodzin z podopolskich wiosek decydowało się na podróż w jedną stronę za morze, m. in. do Brazylii, w dużym procencie nielegalnie, nierzadko na „kombinowanych papierach”, co w efekcie jeszcze dziś sprawia trudności w dochodzeniu do określenia klarowności procesu.

         Dowiedzone jest, że pierwsze wyjazdy, czy też ucieczki miały miejsce już w połowie XIX wieku. Niniejsze opracowanie obrazuje zapisane w dokumentach oficjalne postępowanie władz, samych zainteresowanych emigracją obywateli z Siołkowic i okolicznych wiosek w okresie szczególnego nasilenia w drugiej połowie tego stulecia.

 

Za morzem nadzieja

         W czerwcu i lipcu 1875 r. do Królewskiej „Landratury”, czyli do Starostwa w Opolu wpłynął wniosek 26 rodzin  z Siołkowic i okolicy, w sumie 111 osób z prośbą o zwolnienie ich z obywatelstwa pruskiego. Prośbę uzasadniali zamiarem opuszczenia Prus i osiedlenia się za oceanem w Brazylii. Już po paru dniach otrzymali tzw. „Entlassungsschein”, co oznaczało „wolną drogę do upragnionej Ameryki” (w tym przypadku Ameryki Południowej). Na liście znaleźli się.

 

         Lista osób (rodzin) z Siołkowic i okolicy, które w czerwcu i lipcu 1875 r. złożyły wniosek o zwolnienie z pruskiego obywatelstwa, zamierzających wyemigrować do Brazylii.

 

Ze starych Siołkowic:

Data urodzenia

Chałupnik Georg Kolodziej

żona Julianna z/d Kawitz

dzieci: Josef

            Hedwig

            Pete

21.04.1835 r.

28.02.1857 r.

25.09.1862 r.

02.02.1867 r.

Komornik Albert Soppa

żona Maria z/d Psykalla

dzieci:  Andreas

            Brigitta

            Hedwig

            Marie

14.04.1928 r.

24.03.1842 r.

15.04.1863 r.

25.02.1865 r.

05.10.1870 r.

05.10.1873 r.

Komornik Aleksander Kulig

żona Julianna z/d Kampa

dzieci:  Margaretha

            Laurentius

            Josef

28.02.1844 r.

28.02.1831 r.

16.06.1858 r.

08.08.1869 r.

27.08.1871 r.

Komornik Gregor Skora

żona Paulina z/d Skroch

dzieci:  Valentin

11.03.1840 r.

27.04.1853 r.

09.02.1875 r.

½ rolnik Franz Kulig

żona Maria z/d Malek

dzieci:  Ignatz

            Carl

            Franz

            Joseph

            Rosalie

30.03.1840 r.

25.03.1841 r.

29.07.1864 r.

04.11.1868 r.

03.12.1870 r.

25.11.1872 r.

15.01.1875 r.

Komornik Bernard Waletzko

żona Elisabeth z/d Jendrusek

dzieci:  Franz

22.02.1845 r.

13.09.1840 r.

14.09.1874 r.

Chałupnik Gregor Wosch

żona Margarethe z/d Milek

dzieci:  Theodor

            Peter

            Franz

15.10.1844 r.

12.07.1844 r.

08.09.1868 r.

15.10.1872 r.

10.10.1874 r.

Chałupnik Jakob Kubis

żona Ursula z/d Kubis

dzieci:  Andreas

24.07.1848 r.

10.12.1844 r.

26.11.1873 r.

Kowal Matthias Gbur

żona Anna z/d Prodlo

dzieci:  Elisabeth

            Peter

            Julianna

            Franz

            Michael

            Marie

24.02.1825 r.

30.10.1835 r.

25.06.1861 r.

10.06.1864 r.

11.06.1866 r.

02.12.1868 r.

08.10.1870 r.

25.03.1874 r.

Komornik Kaspar Skroch

żona Josepha z/d Cebulla

dzieci:  Peter

01.01.1851 r.

17.03.1853 r.

25.04.1874 r.

Chałupnik Johann Skroch

żona Maria z/d Rudek

dzieci:  Rochus

            Johann

30.08.1843 r.

23.06.1845 r.

13.08.1871 r.

26.08.1874 r.

Komornik Thomas Borcik

żona Franciska z/d Przybylla

dzieci:  Julianna

05.03.1840 r.

01.03.1845 r.

27.05.1869 r.

Chałupnik Franz Psykalla

żona Margaretha z/d Purkot

dzieci:  Maria

            Rosalia

            Julianna

24.01.1834 r.

12.07.1837 r.

11.04.1864 r.

15.03.1868 r.

24.04.1871 r.

Komornik Gregor Waldyra

żona Julianna z/d Prudlo

dzieci:  Stephan

            Joseph

06.02.1824 r.

18.05.1830 r.

01.09.1854 r.

19.03.1860 r.

Komornik Thomas Wójcik

żona Clara z/d Wilczek

12.12.1856 r.

12.08.1852 r.

Robotnik Urban Kachel

żona Rosalia Kociok

dzieci:  Peter

            Gregor

            Vinzenz

            Johann

            Marie

25.05.1832 r.

04.09.1842 r.

10.06.1864 r.

14.11.1866 r.

05.04.1869 r.

21.06.1871 r.

28.11.1873 r.

Komornik Leopold Cebulla

żona Anna z/d Tomerla 23

13.11.1850 z Popielowa

Córka komornika Johanna Skroch

20.05.1852 r.

Chałupnik Miachael Waletzko

żona Hedwig z/d Skroch

dzieci:  Rochus

            Agnes

            Peter

30.09.1828 r.

14.10.1834 r.

12.08.1860 r.

19.01.1864 r.

4.09.1868 r.

Komornik Franz Wosch

żona Marie z/d Sonsalla

26.03.1837 r.

16.04.1830 r.

Komornik Simon Prodlo

żona Hedwige Kampa

dzieci:  Andreas

12.12.1837 r.

18.11.1867 r.

Komornik Thomas Maciossek

żona Julianna z/d Waldyra

dzieci:  Joseph

            Carl

            Eelisabeth

            Anna

06.12.1832 r.

12.03.1836 r.

17.03.1861 r.

03.11.1864 r.

16.11.1872 r.

27.07.1873 r.

Komornik Vitus Mainka

żona Marie z/d Soppa

dzieci:  Franz

15.06.1844 r.

26.03.1848 r.

 

Krawiec Lorenz Mainka

żona Johanna z/d Barcik

dzieci:  Franz

            Paul

08.08.1849 r.

16.05.1849 r.

19.09.1872 r.

22.01.1875 r.

Komornik Blasius Stellmach *

żona Rosina z/d Krause

dzieci:  Pauline

            Rosalie

            Kasimir

            Margarethe

/adnotacja: „mimo wyraźnego ostrzeżenia”/

03.02.1825 r.

11.02.1832 r.

28.05.1860 r.

28.10.1865 r.

04.03.1869 r.

28.05.1974 r.

Córka chałupnika Agnes Kaniuth

23.01.1853 r. z Brynicy

Parobek Blasius Kolodziej

żona Julia z/d Dubiel

03.02.1845 r.

15.03.1852 r.

Wdowa Maria Skroch

08.09.1820 r.

Córka wycuźnika Franziska Skroch

10.10.1856 r.

* Blasius Stellmach do 5.01.1857 r. Był osadzony w więzieniu za dezercję, po odbyciu kary zamierzał wyemigrować do Ameryki, jednak później zrezygnował i oddał dokumenty (pismo Komendantury w Kłodzku z dnia 15.12.1856 r.

 

Nie ma dokumentów poświadczających kiedy i czym udali się w tę daleką podróż.

         W 1876 r., a więc rok później lokalny inspektor szkolny – nadleśniczy Kaboth relacjonujący bieżącą sytuację w tej kwestii pisze: „I w tym roku duża liczba osób, szczególnie z Siołkowic i Popielowa zamierza wyruszyć do Brazylii,… jest nie do pojęcia ten pęd w nieznane, do nadzwyczajnie niepewnej dla nich egzystencji,… o tym, że takie to warunki panują w Ameryce Południowej, a tym samym i w Brazylii mówi się dzieciom w szkole, aby przez nie trafić do ich rodziców i zniechęcić do emigracji. Jednak bezskutecznie, a Popielów i Siołkowice to główne siedliska tej emigracyjnej epidemii.”.

         Z pewnością to pismo, jak również i inne sygnały mocno zaniepokoiły Królewskiego Powiatowego Inspektora Szkolnego, bo zwołał na dzień 17 kwietnia 1876 r. nadzwyczajną konferencję dla wszystkich nauczycieli z Chróścic, Starych Siołkowic, Kolonii Siołkowice, Popielowa i Kaniowa, konferencję poświęconą w całości problemowi przestrzegania przed emigracją.

         Podobnie funkcjonariusze lokalnej administracji „zaabsorbowani” niesłabnącą emigracyjną tendencją, w tym samym okresie i tej samej zwierzchniej władzy zdają swoje wykazy i sprawozdania. 13 kwietnia 1876 r. wójt gminy Siołkowice nakazał sołtysom sporządzenie wykazu tych, którzy tego roku zamierzają bez dokumentów wyemigrować do Ameryki. Następnego dnia taka lista była gotowa. Wymienia się w niej 10 osób z Siołkowic Starych, 5 osób z Kolonii Siołkowice i 2 osoby z Kaniowa. Wójt gminy Popielów na swojej liście podał 24 osoby. Natomiast „Landrat” jakby bieżąco uzupełniając powiadamia Rejencję Opolską 30 kwietnia 1876 r., że cztery osoby z listy Popielowskiej: Albert Barcik, Jacob Skroch, Albert Skroch i Philip Kassela właśnie dopiero co w nocy z 28/29 kwietnia 1876 r. wraz z ich rodzinami opuścili Popielów udając się do Ameryki Północnej, nie do Brazylii.

 

Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy cz.1

 

Lista osób, które nielegalnie zamierzały wyemigrować, sporządzona 13 – 19 kwietnia 1876 r. dla Naczelnika Gminy Siołkowice.

 

Z Siołkowic:

1. Chałupnik Carl Maciossek

2. Komornik Thomas Maciossek

3. Chałupnik Anton Wosch

4. Komornik Stephan Filla

5. Komornik Robert Robihs

6. Komornik Cacper Purkot

7. Komornik Valentin Purkot

8. Komornik Peter Purkot

9. Komornik Johann Walla

10. Komornik Albert Kania

 

Z Kolonii Siołkowice:

1. Chałupnik Bruno Macziossek

2. Kolonista Moritz Urbik

3. Komornik Simon Pampuch

4. Kolonista Casper Spisla

5. Syn wycużnika Mattias Filipp

 

Z Kaniowa:

1. Chałupnik Stanik Fautsch

2. Chałupnik Johann Bienienda

 

Dane z Popielowa podał 19. kwietnia 1876 r. naczelnik gminy Susa:

1. Albert Bartzik

2. Jacob Skroch

3. Albert Skroch

4. Leopold Nogosek

5. Johann Skrzipietz

6. Ambrosius Skrzipietz

7. Josef Grolik

8. Martin Jelen

9. Bartek Kanietzny

10. Johann Fylla

11. Alexander Halama

12. Filip Zajunz

13. Simon Baudy

14. Lorenz Gondro

15. Johann Kania

16. Gregor Slabik

17. Johann Lisowski

18. Nicolaus Woitzik

19. Filip Kassela

20. wdowa Weronika Temerla

21. Robert Bartylla

22. Franz Psiors

23. Gregor Marssolek

24. Franz Deliga

 

         Gdy analizowano te pisma i wykazy emigrujący uciekinierzy jak Stanislaus Fautsch z Kaniowa, Anton Wosch, Stefan Filla, Thomas Maciossek i Caspar Spisla z Siołkowic figurujący na nich byli już daleko. Świadczy o tym lista pasażerów „parowca” płynącego do brazylijskiego portu Santa Catharina, na której widnieli już 1 kwietnia 1876 r. Listy obejmującej ostatecznie 321 osób z Siołkowic, Golszowic, Naroka, Brynicy, Chróścic, Popielowa, Kolonii Popielowskiej i Kaniowa.

 

Lista pasażerów statku parowego „Salier”, który płynął do Brazylijskiego portu Santa Catharina pod kapitanem Hesse, którą podał 1.04.1876 r. „Le Commihsaire Maritime – Com. Lauweny”.

 

Nr na liście

Nazwisko

Wiek

Skąd

8

Anton Wosch

36

Siołkowice

9

Beata

40

jw.

10

Margaretha

20

jw.

11

Rosalia

18

jw.

12

Bartek

16

jw.

13

Tomec

13

jw.

14

Franziska

12

jw.

15

Peter

8

jw.

16

Michael

5

jw.

17

Anna

3

jw.

18

Marie

½

jw.

19

Michael Kampa

31

jw.

20

Stefan Filla

34

jw.

21

Eva

34

jw.

22

Lorenz

8

jw.

23

Hedwig

7

jw.

24

Peter

1

jw.

25

Maria

½

jw.

26

Florian Marszolek

35

jw.

27

Franciska

22

jw.

28

Maria

½

jw.

29

do (?)

13

jw.

30

Johann Waleczko

40

jw.

31

Franciska

47

jw.

32

Julianna

16

jw.

33

Rosalie

7

jw.

34

Matthias Kupka

42

jw.

35

Martha

39

jw.

36

Maria

½

jw.

37

Nicolaus Waleczko

45

jw.

38

Margarethe

45

jw.

39

Johanne

12

jw.

40

Peter

7

jw.

41

Andreas

½

jw.

42

Philipp Waleczko

42

jw.

43

Agnes

41

jw.

44

Johann

15

jw.

45

Maria

11

jw.

46

Paul

9

jw.

47

Sofia

8

jw.

48

Robert Kubis

26

jw.

49

Margaretha

26

jw.

50

Thomas

½

jw.

51

Paul Maciej

48

jw.

52

Ulianne

57

jw.

53

Paul

22

jw.

54

Hedwig

19

jw.

55

Matthias Filla

49

jw.

56

Rosine

42

jw.

57

Rochus

14

jw.

58

Agathe

8

jw.

59

Johann

6

jw.

60

August Kampa

39

jw.

61

Ursula

43

jw.

62

Julianne

17

jw.

63

Marie

14

jw.

64

Franciska

8

jw.

65

Bartek

25

jw.

66

Rochus Siuda

24

jw.

67

Johann Walla

33

jw.

68

Pauline

29

jw.

69

Franciska

5

jw.

70

Albert

3

jw.

71

Michael

¾

jw.

72

Peter Purket

26

jw.

73

Christine

25

jw.

74

Albert

1

jw.

75

Valentin

57

jw.

76

Julianne

57

jw.

77

Bruno Maciossek

37

jw.

78

Julianne

34

jw.

79

Tomas

10

jw.

80

Michael

10

jw.

81

Gregor

8

jw.

82

Maria

6

jw.

83

Lucas

4

jw.

84

Hedwig

1

jw.

85

Peter Kubis

26

jw.

86

Theresia

26

jw.

87

Johann Klenk

24

jw.

88

Eva

24

jw.

89

Marie

2

jw.

90

Josef

¼

jw.

91

Suzanne Luka

55

jw.

92

Margaretha

14

jw.

93

Thomas Kulig

31

jw.

94

Catharina

27

jw.

95

Maria

1

jw.

96

Josef Zappa

24

Golszowice

97

Pauline

26

jw.

98

Anton Kulig

24

Siołkowice

99

Sofia

26

jw.

100

Thomas Klink

29

Golszowice

101

Dorothea

30

jw.

102

Agnes

2

jw.

106

Johann Zappa

45

jw.

107

Marie

45

jw.

108

Agnes

18

jw.

109

Johann

17

jw.

110

Josef

11

jw.

111

Pauline

8

jw.

112

Josef Scholz

63

Narok

113

Catharina

61

jw.

114

Johann Zappa

35

jw.

115

Barbara

35

jw.

116

Johann

8

jw.

117

August

3

jw.

118

Carl

1 ½

jw.

119

Jacob Langner

38

Golszowice

120

Josefa

34

jw.

121

Johann

9

jw.

122

Jozef

7

jw.

123

Franz

5

jw.

124

Wilhelm

3

jw.

125

Maria

¾

jw.

126

Thomas Maciossek

32

Siołkowice

127

Maria

24

jw.

128

Johann

1

jw.

129

Ludwig Kosiok

46

Siołkowice

130

Christina

47

jw.

131

Atanislaus

9

jw.

132

Sutanna

30

jw.

133

Friedrich Sobota

48

jw.

134

Ulka

42

jw.

135

Urban

14

jw.

136

Johann

12

jw.

137

Simon

9

jw.

138

Sutanna

7

jw.

139

Liba Przybiela

32

jw.

140

Elisabeth

44

jw.

141

Margaretha

2

jw.

142

Margaretha

2

jw.

142

Vincent Kokott

25

Golszowice

143

Agnes

31

jw.

144

Josef

11

jw.

145

August

6

jw.

146

Franz

4

jw.

147

Paul

½

jw.

148

Johann Sylla

32

Brynica

149

Catharina

38

jw.

150

Josef

17

jw.

151

Franz

15

jw.

152

Rochus

9

jw.

153

Stanislaus

5

jw.

154

Elisabeth

3

jw.

155

Carl

½

jw.

156

Simon Wiltzek

33

jw.

157

Maria

24

jw.

158

Anton Salzbrunn

27

jw.

159

Maria

29

jw.

160

Anton

3

jw.

161

Johann

¾

jw.

162

Sofia Maciossek

31

jw.

163

Susanna

6

jw.

164

Hedwig

4

jw.

165

Franciska

2

jw.

166

Rochus Pogrzeba

29

Siołkowice

167

Franciska

39

jw.

168

Beata

6

jw.

169

Martin Paluschek

34

Chróścice

170

Barbara

28

jw.

171

Paul

1 ½

jw.

172

Franz Paluschek

27

Siołkowice

173

Mathilde

31

jw.

174

Franciska

¾

jw.

175

Thomas Bieniek

45

Chróścice

176

Pauline

40

jw.

177

Josef

12

jw.

178

Christine

9

jw.

179

Pauline

¾

jw.

180

Christek Smolka

40

jw.

181

Maria

45

jw.

182

Maria

7

jw.

183

Jacob

¾

jw.

184

Johann Keller

31

jw.

185

Elisabeth

28

jw.

186

Paul Reck

29

Siołkowice

187

Christine

46

jw.

188

Lorenz

4

jw.

189

Urban Bialucha

36

Chrościce

190

Pauline

35

jw.

191

Johanna

12

jw.

192

Gregor

4

jw.

193

Maria

2

jw.

194

Thomas Skroch

55

Siołkowice

195

Theresia

54

jw.

196

Maria

23

jw.

197

Josef

12

jw.

198

Elisabeth

12

jw.

199

Albert Kośny

40

Chróścice

200

Julianne

42

jw.

201

Marie

5

jw.

202

Albert

2

jw.

203

Albert Klimionth

23

jw.

204

Susanne

29

jw.

205

Julianne

1

jw.

206

Josefa Grzonka

55

jw.

207

Susanne

20

jw.

208

Thekla

18

jw.

209

Stefan

15

jw.

210

Franz Mlynek

36

jw.

211

Franciska

36

jw.

212

Albert

7

jw.

213

Paul

2

jw.

214

Teofil Kosny

29

jw.

215

Susanne

25

jw.

216

Susanne

1 ½

jw.

217

Blasius Pollock

31

jw.

218

Pauline

33

jw.

219

Peter

2

jw.

220

Josef Toschka

32

Siołkowice

221

Rosalia

31

jw.

222

Simon Skora

44

jw.

223

Tekla

25

jw.

224

Peter

2

jw.

225

Beneta

½

jw.

226

Albert Kianski

38

Narok

227

Magdalena

39

jw.

228

Johann

11

jw.

229

Albert

4

jw.

230

Johann Filla

40

Popielów

231

Antonie

34

jw.

232

Felix Lukasczyk

39

Popielów

233

Christine

35

jw.

234

Johann

9

jw.

235

Maria

6

jw.

236

Sofia

2

jw.

237

Lorenz Makiolka

36

Narok

238

Rosalie

36

jw.

239

Rosalie

4

jw.

240

Lorenz

2 ½

jw.

241

Franz Deliga

33

Popielów

242

Susanne

28

jw.

243

Johanne

2

jw.

244

Pauline

¼

jw.

245

Caspar Schiwek

40

Kolonia Popielowska

246

Elisabeth

37

jw.

247

Catharina

14

jw.

248

Franz

12

jw.

249

Franciska

10

jw.

250

Johann

7

jw.

251

Maria

4

jw.

252

Franz Pollock

29

jw.

253

Beate

31

jw.

254

Julianne

4

jw.

255

Johann

3

jw.

256

Anna

¾

jw.

257

Josef Grolik

44

Popielów

258

Anna

43

jw.

259

Hedwig

8

jw.

260

Isidor Madelnik

42

Popielów

261

Julianne

41

jw.

262

Catharina

3

jw.

263

Franz

¾

jw.

264

Johann

¾

jw.

269

Veronika Schweda

49

jw.

270

Urban

19

jw.

271

Albert

17

jw.

265

Johann Skroch

29

jw.

266

Rosalie

30

jw.

267

Marie

3

jw.

268

Josef

¾

jw.

272

Simon Baldy

26

jw.

273

Agnes

32

jw.

274

Andreas

5

jw.

275

Marie

2

jw.

276

Michael

¾

jw.

277

Johann Przybylla

33

Kolonia Popielowska

278

Eva

32

jw.

279

Maria

3

jw.

280

Anna

1 ½

jw.

281

Johann

½

jw.

282

Catharina

67

jw.

283

Nicolaus Woytzik

34

Popielów

284

Franciska

28

jw.

285

Hedwig

4

jw.

286

Johann Lyska

38

Siołkowice

287

Susanna

34

jw.

288

Anton

3

jw.

289

Peter

½

jw.

290

Catharina Kulig

63

jw.

291

Caspar Spisla

29

Siołkowice

292

Margaretha

31

jw.

293

Franz

6

jw.

294

Pauline

4

jw.

295

Hedwig

2

jw.

296

Michael

½

jw.

297

Hedwig Kubis

17

jw.

298

Caspar Purkot

29

jw.

299

Christine

29

jw.

300

Lorenz

2

jw.

301

Marie

5

jw.

302

Julianne

3

jw.

303

Urban

1

jw.

304

Stanislaus Fautsch

41

Kaniów

305

Rosalie

49

jw.

306

Elisabeth

19

jw.

307

Michael

18

jw.

308

Maria

15

jw.

309

Clara

13

jw.

310

Franz

9

jw.

311

Theodor Schwelonk

30

jw.

312

Franciska

32

jw.

313

Franz

3

jw.

314

Johann

½

jw.

315

Josef Schwiertz

43

Chróścice

316

Dorothea

39

jw.

317

Rochus

13

jw.

318

Maria

9

jw.

319

Franciska

6

jw.

320

Catharina

3

jw.

321

Valentin Pogrzeba

41

Brynica

322

 

37

jw.

323

 

4

jw.

324

 

1 ½

jw.

325

 

52

jw.

438

Rosina Kania

36

Siołkowice

439

Maria

13

jw.

440

Peter

11

jw.

441

Martha

3

jw.

442

Johann

½

jw.

443

Rosalie

60

jw.

 

         Władza poszukiwała „tajnych agentów” nakłaniających ludzi do emigracji do Brazylii. Sprawą zajęła się ówczesna Prokuratura Opolska. Dysponowała kopią listu datowanego na 6 kwietnia 1876 r., firmowanego przez agenta Rudolfa Oskara von Lobedanc u. Co z Antwerpii, adresowanego do Antona Woscha z Siołkowic. Agent powiadamia Woscha, że wciąż nie jest w stanie podać mu dokładnej informacji w wiadomej sprawie, gdyż nie otrzymał jeszcze z Brazylii telegraficznej odpowiedzi. Obiecuje, że jak tylko taka nadejdzie, to natychmiast będzie powiadomiony o tym „czy i kiedy on i jego przyjaciele na koszt rządu brazylijskiego mogą zostać przewiezieni do Curitiby.

         Emigranci nie płacili za podróż. Zaczynali ją na stacjach kolejowych w Opolu, lub Lewinie Brzeskim, gdzie czekali na nich agenci i „pod ich opieką” ruszali pociągiem przez Drezno do Antwerpii. Tam wsiadali na statek i ruszali do Ameryki.

 

Emigracja do Brazylii z Siołkowic, Popielowa i okolicy cz.1

        

Wydział Spraw Wewnętrznych Rejencji Opolskiej w piśmie z dnia 28 kwietnia 1876 r. do Królewskiego Starostwa w Opolu informuje, że rozmiary tegorocznej emigracji z Siołkowic i okolicy zmusiły urząd do zasięgnięcia informacji na miejscu. Z informacji tych wynika, że z Siołkowic do Brazylii wybiera się podobno 70 rodzin, z Popielowa 30, podobnie z Kaniowa i Lubieni. Ma to zależeć od tego, czy korzystnie sprzedają to, co posiadają. Umowy emigracyjne z tych miejscowości wysyłane są do agenta Lobedanca w Antwerpii. Następnie, że na prośbę Woscha brat gminnego pisarza z Popielowa Carl Pierschke, miał ponoć kilka razy pisać tej wiosny do agenta Lobedanca w sprawie emigracji, a Carl Maciossek i Franz Psiorz udali się osobiście do niego, by zasięgnąć informacji. W piśmie wymienieni są ci, dzięki którym urząd spraw wewnętrznych informacje o takiej sytuacji otrzymał. Wśród nich wymieniony jest nadleśniczy Kaboth z Popielowa. Zawarta jest też w nim sugestia, że warto by karczmarz Wolff z Siołkowic jako ten, u którego codziennie gromadzą się ci, którzy swą własność już sprzedali, zbierał informacje o agentach. Również naczelnik gminy von Schmid jako dobrze zorientowanego w kwestii emigracji do Brazylii oraz żandarma w Popielowie.


Koniec części pierwszej, cdn.

 

Subscribe
Powiadom o
10 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
lkulig
9 lat temu

Moi przodkowie emigrowali z Siolkowic okolo roku 1840 w okolice Czestochowy, wowczas obszar krolestwa Polskiego. Jak przypuszczam, powodem mogla byc narastajaca germanizacja terenow Slaska Opolskiego po przylaczeniu ich do Prus okolo roku 1740. Bylbym bardzo zainteresowany zapisami metrykalnymi starszymi niz rok 1840. Cz mozna to jakos sprawdzic??. Dziekuje

Vitus Kampa Independence/Whitehall Wisconsin USA
8 lat temu

I live in the U.S.A.. My grandfathers (Reck, Kampa, Sobotta , Miemietz) all came to Wisconsin in the 1870’s from Silesia. They came from Siolkowice,Popielow and Narok and Croscice. We have hundreds of Silesians living here in our area from these same villages. I enjoyed very much reading the stories about our relatives that went to live in Brasil at the same time as our people came here. I would love to see someone write a story about those who came to Wisconsin. I would be happy to assist anyone interested in writing this history of those who came to… Czytaj więcej »

7 lat temu

Com a ajuda do seu trabalho consegui comprovar a origem dos polacos que se estabeleceram na colônia Santa Cândida da cidade de Curitiba do estado do Paraná do Brasil. Segue link: http://www.danusia.com.br/de-onde-vieram-os-colonos-polacos-que-se-instalaram-na-colonia-santa-candida/
Se houver algo inadequado me informe. Obrigado pelo seu trabalho ele nos esclareceu muitas duvidas.

Mateus
6 lat temu

Muito bom

Daniel Kesikowski
6 lat temu

My ancestors Cristek Smolka and family migrated from Chróscice around 1876 near Old Siołkowice, the Polish kingdom area. I suppose the reason it could be on the rise Germanization of Opole about 1740. I would be very interested in older metrykalnymi records than year 1800. Part of this can be somehow ?? check. thank you

5 lat temu

Muito obrigado por sua pesquisa. Ajudou muito. Sou da família Sóppa (Zappa) Narok BH

Danielle Manika Koeb
1 rok temu

Bom dia! Obrigada por compartilhar suas pesquisas. Moro em Curitiba, Paraná e sou tataraneta de Lorenz Mainka e Joanna Barcik, Gostaria de saber se o senhor faz buscas em cartórios para descobrir certidões.
Obrigada Danielle Manika

Kalejdoskop historyczny
Reply to  Danielle Manika Koeb
11 miesięcy temu

Certidão de nascimento de Paul Mainek em 22 de janeiro de 1875, de seu filho Lorenz Mainka e Johanna Mainek nascida Barcik.

15 01 1875 r..jpg
Leonardo Janczak
11 miesięcy temu

Dobranoc! czy można przeszukać akta Popielów z lat 1850 – 1880?
Dziękuję.

Patryk
Reply to  Leonardo Janczak
6 miesięcy temu

Akta z Popielowa ,od października 1874, są dostępne do wglądu w Archiwum Państwowym w Opolu.
Pozdrawiam

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close