HISTORYJOŁ SZPITALA WE STARYCH SIOŁKOWICACH
HISTORYJOŁ SZPITALA WE STARYCH SIOŁKOWICACH

HISTORIJOŁ SZPITALA WE STARYCH SIOŁKOWICACH

Był kiedyś we Starych Siołkowicach szpital. Tyn szpital budowali ludzie ze Siołkowic w latach dwudziestych  dwudziestego wieku ze inicijatywy farołrza, chtory tu był w ty casie, a był to ksióndz Teofil Plotnik.

Miyndzy tymi co go budowali był tes ołpa łod mojej babci ( we nasej familijej na łojców łod mamy i papy gołdómy babcia i dziadek, a na jejich łojców ołma i ołpa}. Tyn ołpa we Siołkowicach sie tes urodziył  i cały cas tu miynskoł. Wele sejśdziejsiónt lołt tymu urodziyła sie we ty Szpitalu moja babcia, za rok jejej siostra, a potyn za trzi jej bracisek. Idzie pejdziejć, ze moja babcia to rodowitoł Siołkowióna.

Jak to padoł moja ołma, tyn szpital był przed wsystkich bardzo potrzebny kiedyś, ludzie niy miejli autów, zawse dostali pómoc, jak byli chorzi. Nó i była tu porodówka. Byli dołchtorzi, piejlyngniarki i sło zbadać krew, bo było laboratorium. Nołprzód piejlyngniarkóma były siostrzicki zołkónne, a potyn przimowali i świecky siostry. Te siostry zołkónne były tu nołprzód właściciejlkóma tego szpitala (były to Siostry ze Zgrómadzynioł Siostrów Piejlyngniarek wg III Reguły świyntego Franciska z Oldrzychowic Kłodzkich). Przi szpitalu był dóm, dzie te siotry miynskały, a na górze była kaplica, dzie mogły być łodprawiane mse świynte. Za dómy był doś spory łogródek, dzie siostrzicki miały zawse świyze ołberiby, marchwie, pietruski i kartołfle i do tego jescy hodowały świnie. To wsystko brały do kuchnie we szpitalu i warzyły łobiady przed chorych. Moja ołma tes ta w tej kuchni robiyła. Zołdyn sie nie łostankoł łod takygo jedzynioł i zołdyn Sanepid tedy tu nie zaglóndoł. Tak trzwało doś dugo.

Do lołt łoziymdziejsióntych/dziewiyndziejsióntych zesłego wieku tak szpital fónkcjonowoł. Kans ludzi tes tu z Siołkowic, Krościc i Popilowa snołdło robota. Potyn sie wszystko łozlejciało. Siostrów nie było jus stać na utrzimywaniy szpitala. Chciały go przekołzać świeckim władzó, ale chyba nie było na to pijyndzy.

We 1999 roku Zakón tych siostrów przekołzoł szpital przed Caritas Diecezji Opolskiej. We grudniu 2000 roku zacół sie prawy rymónt i modernizacjoł szpitala i tego budynku, co był kiedyś dómy miyskalny łod siostrów.

We cyrwcu 2003 roku było wiejlky poświyncyniy nowo powstałych łobiektów. Ta, dzie był szpital jes tera Centrum Opieki Paliatywnej, a we ty drugi budynku mómy Warsztaty Terapii Zajęciowej przed osoby niepełnosprawne.

Ani sto lołt nie minóło, a tejla zmianów sie tu zrobiyło.

Autor: Karolina Macioszek