Wspólnymi siłami wywalczyliśmy podwórko NIVEA – taki był cel i udało nam się go osiągnąć.

Kolejnym etapem przedsięwzięcia jest uzupełnienie dokumentacji projektowej przez Urząd Gminy w Popielowie i dostarczenie jej organizatorom konkursu.

Jednocześnie trwają już prace postępowe na ul. Kowalskiej, gdzie powstanie rodzinny plac zabaw.