Mapy są szczególnymi dokumantami ukazującymi przeobrażenia jakie dokonują się na przestrzeni lat na obszarach, które przedstawiają.

Przykładem mogą być pruskie mapy topograficzne tworzone w latach trzydziestych XIX wieku. Przez kolejne lata na ich bazie nanoszono zmiany jakie dokonywały się w krajobrazie wraz z upływem lat, tworząc nowe wydania jakże podobnych do siebie map. Ostatnie wydania tych map ukazały się w latach trzydziestych XX w., a więc tuż przed II wojną światową. Porównując mapy choćby  z naszej okolicy, które dzieliło około 100 lat od czasu ich wydania łatwo zauważyć zmiany jakie w tym czasie nastąpiły jak chociażby;

  • zmiany geograficznych nazw miejscowości i poszczególnych ich dzielnic i zakątków
  • rozbudowa miejscowości (powstają nowe budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej, powstają nowe ulice i zakątki)
  • naniesiono zmiany w topografii terenu (znikają stare charakterystyczne duże budowle jak młyny wiatraki  a powstają nowe obiekty jak np. kościoły, szkoły, kolej żelazna itp

Dla przykładu w Siołkowicach w tym czasie oprócz wielu nowych budynków mieszkalnych wybudowano szpital i przedszkole. Przy oddanej  w 1909 r.do użytku nowej linii kolejowej Opole – Wrocław N/O zbudowano wiadukt kolejowy na drodze do Nowych Siołkowic. Cmentarz parafialny przeniesiono z placu kościelnego na dzisiejszą ul. Piastowską. Powstało też zauważalne na mapie z 1936r. nowe boisko sportowe na końcu dzisiejszej ul. Warszawskiej. 

Zródła; (linki do map)

Europa w XIX wieku (Prusy 1877)

  • https://mapire.eu/de/map/europe-19century-secondsurvey/?layers=158%2C164&bbox=1922798.573184365%2C6555799.533827723%2C2019338.5399085428%2C6601661.750798828

Na stronie mapire.eu warto również obejrzeć historyczną mapę Europa w XVIII w. a w niej obszary Zachodniej Galicji (1801 – 1804) i Wschodniej Galicji (1779 – 1783) za panowania monarchii austro-węgierskiej, tuż po pierwszym rozbiorze Polski.  Z terenów tych pod koniec wojny w 1945 r. wysiedlono tysiące mieszkańców narodowości polskiej osiedlając ich na Dolnym i Górnym Śląsku.

Mapa Popielowa i Siołkowic  (1936)

  • http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=203888

Mapa Skorogoszczy i Chróścic (lata 20-te XX w.)

  • https://wbp.opole.pl/obc/192k.html

Mapa Dobrzenia i Czarnowąs (1937)

  • https://polona.pl/item/dobern-neue-nr-5273,OTMyNDk5NDk/#info:metadata