Młyn wodny ze Starych Siołkowic, obecnie znajduje się na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach i jest dostępny dla zwiedzających.

Historia młyn

Młyn wodny ze Starych Siołkowic jest przykładem wiejskiego, drewnianego budownictwa przemysłowego na terenie Śląka Opolskiego. Pierwsza wzmianka źródłowa o istnienu jakiegoś młyna wodnego w Starych Siołkowicach pochodzi z urbarza z 1566r. Dalsze wiadomości o istnieniu w Siołkowicach młyna wodnego pochodzą dopiero z XVIII w. Następnie wiadomo, że młyn był przenoszony w 1832r. w dół rzeki (ok. 250 m) celem lepszego wykorzystania spadku wody. Prawdopodobnie wówczas dostawiono do niego murowany budynek mieszkalny. Obie części pokryto wspólnym, mansardowym dachem, krytym gontem.

Stare Siolkowice (4)

Fot. Młyn wodny ze Starych Siołkowic

Najstarsze wyposażenie młyna zmodernizowano na przełomie XIX/XX w. zastępując koło paleczne i cewie – żelaznymi kołami trybowymi. Młyn napędzany był drewnianym kołem śródsiębiernym o śr. 470 cm, co podyktowane było nizinnym biegiem niezbyt obfitej w wodę rzeki. W XIX w. siołkowicki młyn dziedziczony był w rodzinie Pogrzebów. W okresie międzywojennym ostatni z Pogrzebów przekazał młyn swemu zięciowi Pawłowi Boronowskiemu, ostatniemu właścicielowi młyna. Młyn przestał być używany ok. 1950 roku wskutek zakazów administracyjnych.

 

GODZINY UDOSTĘPNIANIA MUZEUM

Miesiące Dni Godziny
IV – X Pn 10:00 – 15:00
Wt-Pt 10:00 – 17:00
Sb-Nd 10:00 – 18:00
X – IV Pn-Pt 10:00 – 15:00

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Ul. Wrocławska 174
45-835 Opole
Tel./Fax: 77 457 23 49, 77 474 30 21,
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
www: www.muzeumwsiopolskiej.pl
www.facebook.com/MuzeumWsiOpolskiej