Wydany w 1901 r. we Wrocławiu (link) –Schlesisches Ortschafts-Verzeichniß. Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Städte, Flecken, Dörfer und sonstiger Ortschaften und Wohnplätze der Provinz Schlesien. – Auf Grund amtlichen Materials neu zusammengestellte 5. Aufl.” jest jedną z wielu pozycji prezentujących statystyki śląskich miast, miasteczek, wsi i przysiółków jakie wydawano przez dwa wieki pruskiego panowania na Śląsku. 

Dzięki temu do naszych czasów przetrwały informacje o liczbie mieszkańców – ich narodowości i wyznaniu, ilości domów mieszkalnych, zabudowań publicznych jak kościoły, szkoły, młyny, placówki  pocztowe, urzędy państwowe, dworce i stacje kolejowe itp., a także odległości w km. do miasta powiatowego, gmin, stacji kolejowych, kościołów itd. dając nam doskonały materiał porównawczy jak przez te dwa wieki zmieniały się nasze miejscowości. Wiele przysiółków dziś już nie istnieje, stając się z czasem integralną częścią – dzielnicą większych miejscowości. W 1901 r. nie było jeszcze lini kolejowej Opole – Wrocław przez Popielów, Karłowice (oddana do użytku w 1909 r.) dlatego najbliższą stacją kol. był Lewin Brzeski.

Spis wybranych miejscowości z naszej okolicy ( dane statystyczne z przełomu XIX i XX wieku)

  • Zdj. 1 w kolejności: Ameryka (kol. Dobrzenia Wielkiego), Brody (Czarnowąsy), Brynica, Brzezie (dz. Opola), Czarnowanzer Glashütte (osada k/Murowa, przyłączona do Murowa), Grabczok, Grobek (kol. Brynicy), Kabachy inaczej Podlasie (kol. Popielowa).
  • Zdj. 2 w kolejności: Kaniów, Karłowice, Stary i Nowy Klink (kol.  Popielowa), Kąty (kol. Chróścic), Kup, Mały Kup (kol. Kup), Młyn Kupilasa (kol. Grabczoka), Kurznie. Kuźnica Katowska.
  • Zdj. 3 w kolejności: Kwaśna (kol. Chróścic), Lipie Laski (kol. Popielowa), Ładza, Opole, Ostrówek (kol. Chróścic), Otok (kol. Małego Dobrzenia), Podgórze (kol. Brynicy), Podlesie (kol. Brynicy), Podlesie (kol. Czarnowąs), Pokój.
  •  Zdj. 4 wkolejności: Dobrzeń Wielki i Mały, Popielów, Popielowska Kolonia, Reichenbach (kol. Chróścic), Lubienia, Siołkowice Stare i Nowe, Surowina (kol. Brynicy), Wielopole (kol. Popielowa)
  • Zdj. 5 w kolejności: Chróścice, Borki Op., Golczowice, Narok,  Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa, Żelazna.
  •  Zdj. 6 przydatne skróty (ważniejsze w j. pol.)