Sołeckie zebranie wyborcze w Starych Siołkowicach przebiegło przy wyjątkowo dużej frekwencji. Wybrało nowego sołtysa i radę sołecką!

Prawie 90 mieszkańców wysłuchało sprawozdania pani Wójt Sybilli Stelmach z założeń budżetowych gminy oraz bieżących inwestycji i prac. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał się temat gazociągu doprowadzonego od ulicy Kwaśnej z Chróścic oraz inwestycje drogowe na ul. Warszawskiej oraz Wacława.

Niebawem rozpocznie się drugi etap remontu ul. Klapacz. Remont budynku Gimnazjum, problemy z dyżurami lekarskimi w ośrodku zdrowia, aktywizacja seniorów – to niektóre poruszone tematy. Pani Sołtys Danuta Izydorczyk przedstawiła działania i inicjatywy sołeckie w minionym roku. Dotychczasowej Radzie Sołeckiej Pani Wójt podziękowała za pracę i zaangażowanie dla dobra miejscowości i mieszkańców.

W drugiej, wyborczej części zebrania, zaproponowana została jedna kandydatura na stanowisko sołtysa wioski – pani Danuty Izydorczyk. W głosowaniu uzyskała ona absolutną większość.

Do Rady Sołeckiej zaproponowanych zostało 7 osób. W głosowaniu wybrano sześcioosobową Radę w składzie: Marcin Nawrot, Marek Kociok, Rozwita Miś, Artur Wilpert, Jolanta Kaczmarek, Halina Jagieła.

Przed nią 5 lat pracy i społecznego zaangażowania w naszej wiosce. Dla nas i z nami. Jedno jest pewne, na pewno nie będzie się u nas działo mniej….. Gratulujemy Pani Sołtys i Radzie i dziękujemy za przyjęcie funkcji.

Poniżej, pełne nagranie z zebrania wyborczego do odsłuchania