W wydawanych w Warszawie w latach 1880 – 1889 kolejnych tomach “Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” pod redakcją Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego można również znaleźć informacje z połowy XIX wieku o naszych miejscowościach.

Z danych statystycznych warto zauważyć, iż w połowie XiX wieku w naszych domach mieszkało przeciętnie ośmiu domowników:                                                                                                        Stary Popielów ( dane z 1842 r.) – 238 domów i 1929 mieszkańców ( przeciętnie 8 mieszkańców na jedno domostwo)
Stare Siołkowice ( dane z 1861 r.) – 250 domów z 2063 mieszkańcami ( także przeciętnie ponad 8 mieszkańców na jedno gospodarstwo)
Nowe Siołkowice (dane z 1861 r.) – 33 domy z 255 mieszkańcami ( blisko 8 mieszkańców w jednym domu).