OGŁOSZENIE

Działając na podstawie §  5 ust. 5  Statutu Sołectwa Stare Siołkowice zwołuję na dzień

4 marca (środa) 2020 r.

ZEBRANIE  WIEJSKIE  W STARYCH SIOŁKOWICACH
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19.00
MIEJSCE ZEBRANIA: RESTAURACJA „ŚTANTIN”

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie podsumowanie działalności Sołectwa Stare Siołkowice w roku 2019 oraz przedstawienie założeń budżetu Gminy na rok 2020.     

SOŁTYS
DANUTA IZYDORCZYK