OGŁOSZENIE

Działając na podstawie §  5 ust.5  Statutu Sołectwa Stare Siołkowice zwołuję na dzień

18 września 2019 r.

ZEBRANIE  WIEJSKIE  W STARYCH SIOŁKOWICACH
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00
MIEJSCE ZEBRANIA: RESTAURACJA „ŚTANTIN”

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki  przypadających na sołectwo  wynosi  35 019,60 zł

SOŁTYS
DANUTA IZYDORCZYK

Zgodnie z § 5 pkt 7 Statutu do podejmowania uchwał  wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganej liczby mieszkańców, wybory odbędą się w tym samym dniu o pół godz. później tj.18.30 bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.