Do końca roku w Starych Siołkowicach przebudowanych i wyremontowanych zostanie 5 dróg. Planowane zakończenie prac to 30 listopada 2019 r.

Widać już efekty prac na ulicy Warszawskiej w naszej miejscowości. Remontowany odcinek drogi w kierunku Chróścic, zostanie ukształtowany i poszerzony do szerokości 3,50 m. Położona zostanie również nawierzchnia asfaltowa. Jak widać na zdjęciach w galerii poniżej, nowa nawierzchnia będzie sięgać do granicy terenów Gminy Popielów. Koszt inwestycji – 421.099,55 zł.

Wyremontowane zostaną również drogi gminne: ul. Wacława, ul. Zamknięta, ul. Przyszłości i ul. Wolności – poprzez m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej i wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm wraz z utwardzeniem tłuczniem poboczy na całej długości. Koszt inwestycji – 684.708,77 zł