Uwaga! Zmiana godzin pracy biblioteki w Starych Siołkowicach!

Nowe godziny otwarcia biblioteki:

Zmiana godzin pracy biblioteki w Starych Siołkowicach

Biblioteka Publiczna w Starych Siołkowicach mieści się na ul. Michała 55.

Fot. Publiczna Biblioteka w Starych Siołkowicach.

Oferuje literaturę piękną polską i światową dla dorosłych i dzieci, literaturę popularnonaukową z rożnych dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, informatory, poradniki, lektury szkolne, nowości wydawnicze i czasopisma, prowadzi również wypożyczenia między biblioteczne, na życzenie sprowadzane są również książki z innych bibliotek w kraju.

 

 

Biblioteka sprawuje opiekę nad Izbą Pamięci Jakuba Kani, znajduje się tu również Dział Biblioteki Caritas z księgozbiorem o regionie, literatura niemieckojęzyczna i religijna.

Fot. Pracownik biblioteki – pani Kunegunda Sowa.

Od roku 1991 rolę pracownika biblioteki objęła pani Kunegunda Sowa, która zarządza zbiorem bibliotecznym, udziela fachowej informacji bibliotecznej i bibliograficznej oraz pomaga w doborze odpowiedniej lektury. W roku 2010 biblioteka skorzystała z pomocy Programu Rozwoju Bibliotek (przedsięwzięcie mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego – to program oparty  na Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, będącej partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates) i zakupiła drugi komputer (była już w posiadaniu jednego) oraz  urządzenie wielofunkcyjne, które przeznaczone są do dyspozycji czytelników – zeskanowanie dokumentu lub wykonanie kserokopii nie stanowią więc problemu, dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z internetu. 

Zarys historyczny biblioteki w Starych Siołkowicach

Fot. Uczniowie chętnie korzystają z zasobów biblioteki

Biblioteka Publiczna w Starych Siołkowicach powstała na początku 1960 roku. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej ma datę 09.01.1960 r. Biblioteka pełniła funkcję Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Mieściła się w dawnym Klubie Rolnika (obecnie dom prywatny pana Jagieły) w jednej nieogrzewanej izbie. W wyniku reformy administracyjnej w 1973 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna stała się Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie.

Na przełomie lat 1975/76 biblioteka zostaje przeprowadzona do budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej przy ul. Michała w którym zajmuje jeden pokój o pow. 16m2.

W latach następnych, rok po roku, biblioteka powiększa swoje zbiory. Do biblioteki przychodzi coraz więcej ludzi. Dotychczasowe pomieszczenie staje się ciasne. Starania o większy lokal trwały kilka lat. Wreszcie w maju 1987 roku biblioteka uroczyście otwiera drzwi do przestronnego pomieszczenia na parterze budynku. 50 m2 powierzchni budynku pozwala na organizację kącika czytelniczego, kącika dla dzieci i młodzieży. Biblioteka przejmuje opiekę nad Izbą Pamięci Jakuba Kani.

W 1995 r. biblioteka w Siołkowicach przeprowadza się na 1 piętro budynku, w którym działała dotychczas. W trzech pomieszczeniach zostają zorganizowane: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i czytelnia. W tymże pomieszczeniu biblioteka działa do dnia dzisiejszego i oferuje czytelnikom szeroki zakres lektury, informacji oraz dostęp do internetu.