Coroczne zebranie sołeckie

Coroczne zebranie sołeckie

Coroczne zebranie sołeckie Starych Siołkowic zgromadziło kilkudziesięciu mieszkańców

Obecna sołtys Danuta Izydorczyk przedstawiła dokonania sołectwa w 2017 roku oraz założenia na rok bieżący. Obecny Wójt Gminy Dionizy Duszyński oraz przedstawiciele Urzędu Gminy złożyli sprawozdanie z założeń i realizacji budżetowych.

Poruszono temat aktualnych inwestycji oraz kondycji finansowej Gminy Popielów. Pan Wójt odpowiadał na pytania uczestników zebrania. Sprawy bezpieczeństwa mieszkańców poruszył pełniący od 1 kwietnia funkcję dzielnicowego pan Wojciech Gieża.

Pan Dionizy Duszyński oświadczył, iż tegoroczne zebranie to jest ostatnim z jego udziałem w roli Wójta Gminy Popielów.