Tuż po zakończonym III powstaniu śląskim, w listopadzie 1921 r. śląskie gazety informowały o politycznym morderstwie w Chróścicach.

Na zdj. – wycinki gazet; Kurier, Goniec i Orędownik Śląski (25 – 27. 11. 1921 r.)