12 listopada przedszkole w Starych Siołkowicach gościło ratownika medycznego. Było to bardzo ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie.

Celem przeprowadzonych zajęć było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, jak również w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Dzieci uczyły się jak pomóc osobie nieprzytomnej zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, pod jaki numer należy zadzwonić i w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem. Ponadto przedszkolacy mieli możliwość bandażowania i usztywniania swoich kończyn oraz nauczyły się, jak prawidłowo wykonać opatrunek.
Podziękowania dla Pana Arkadiusza Wilczka!