W dniach 8 i 9 czerwca odbyła się tradycyjna parafialna pielgrzymka do Barda Śląskiego i Wambierzyc. Uczestniczyło w niej wyjątkowo dużo pielgrzymów z naszej parafii, w tym wiele dzieci i młodzież.