Pomówienie na weselu w Chróścicach o nieuczciwe zdobywanie poparcia w wyborach do pruskiego parlamentu w 1903 r. doprowadziło strony na salę sądową.

O tym i całym zamieszaniu wokół tych wyborów pisały śląskie gazety u schyłku 1903 roku. Czyli nic nowego w wyborach. Podobne praktyki stosuje się i dzisiaj.